wiki:cs/MetacentrumGpuParallel

Version 1 (modified by Ales Horak, 20 months ago) (diff)

--

Jak paralelizovat GPU výpočty na Metacentru

Výpočetní prostředí