wiki:cs/MetacentrumGpu

Version 5 (modified by xsabol, 6 weeks ago) (diff)

--

Jak využít stroje Metacentra pro počítání neuronových sítí s GPU

Prihláška?

Úložiská a výpočtové uzly?

Interaktívny job?

Batch scripting?

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip