Changes between Version 54 and Version 55 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Apr 28, 2014, 12:10:04 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v54 v55  
  123123Jedním z dlouhodobých projektů CZPJ je využití '''''transparentní intenzionální logiky (TIL)'''''  jako jazyka pro sémantickou reprezentaci znalostí a transformačního  jazyka v procesu automatického překladu. V současné fázi je reálné  zpracovávat omezené znalosti v jednodušší podobě - experimentuje se se  strojovým překladem nad určitou doménou, např. úředních dokumentů nebo  počasí, nebo s polomechanickým překladem mezi blízkými jazyky, což jsou  problémy řádově snažší. Při tom se využívají korpusy, sémantické sítě a  elektronické slovníky.
  124124
  125 V oblasti reprezentace významů a znalostí můžeme zmínit významnou spoluúčast členů centra v evropských projektech '''''EuroWordNet''''' a '''''Balkanet''''', které byly zaměřeny na budování vícejazyčné sémantické sítě typu '''''WordNet'''''. [[BR]]
   125V oblasti reprezentace významů a znalostí můžeme zmínit významnou spoluúčast členů centra v evropských projektech '''''!EuroWordNet''''' a '''''Balkanet''''', které byly zaměřeny na budování vícejazyčné sémantické sítě typu '''''!WordNet'''''. [[BR]]
  126126
  127127''Související projekty:''
   
  141141== Další informace ==
  142142
  143  * [[Specializace| Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
   143 * [[cs/Specializace| Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
  144144
  145145 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ Seznam vybraných projektů CZPJ]
   
  147147 * [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php Aktuálně nabízená témata diplomových a bakalářských prací]
  148148
  149  * [[Zajimave| Zajímavé texty o zpracování přirozeného jazyka]]
   149 * [[cs/Zajimave| Zajímavé texty o zpracování přirozeného jazyka]]