Changes between Version 51 and Version 52 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Apr 28, 2014, 12:02:06 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v51 v52  
  6363
  6464== Slovníky == #dict
  65 {{{
  66 #!html
  67 <img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/debII_slovniky.png?format=raw" />
  68 }}}
  69 
  7065[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/debII_slovniky.png, align=right)]]
  71 
  7266
  7367Slovníky  jsou odjakživa základní pomůckou jazykovědců. Ovšem práce s nimi v  papírové podobě je zdlouhavá a nepraktická. Proto jedním z prvních  projektů CZPJ byla digitalizace klasických slovníků spisovného jazyka a  vývoj souboru pokročilých nástrojů pro zpracování slovníkových dat  označovaných souhrnně jako lexikografická stanice. Jedná se o systém,  který umožní odbornému uživateli pohodlný přístup k mnoha různým  lingvistickým zdrojům a poskytne mu aplikační prostředí pro vyhledávání a  editaci dat.
   
  9084
  9185== Morfologie == #morph
  92 {{{
  93 #!html
  94 <img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/majka_nlpportal.png​?format=raw" />
  95 }}}
   86
   87[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/majka_nlpportal.png, align=right)]]
   88
  9689Morfologická  analýza je základním prostředkem zkoumání přirozeného jazyka a zabývá  se rozlišováním a generováním správných gramatických tvarů slovních  výrazů, které vzniknou skloňováním a časováním.  Výsledkem je sada  značek, které popisují gramatické kategorie daného tvaru, zejména pak  základní tvar (lemma) a slovní vzor.  Automatické rozlišení tvaru slova  ve volném textu lze využít při vývoji gramatického korektoru, jako  pomůcka při značkování korpusů nebo při poloautomatickém vytváření  slovníků.  Největší problém v této oblasti je morfologická desambiguace  (zjednoznačňování gramatické značky) - tedy jak automaticky rozlišit,  zda slovo "jedu" označuje sloveso nebo podstatné jméno.
  9790
   
  107100
  108101== Syntaktická analýza == #syntan
  109 {{{
  110 #!html
  111 <img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png​?format=raw" />
  112 }}}
   102
   103[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png​, align=right)]]
   104
  113105Úkolem  syntaktické analýzy je rozpoznat, zda vstupní textový řetězec je větou v  daném (přirozeném) jazyce. V kladném případě je výsledkem analýzy  syntaktická struktura věty, například v podobě derivačního stromu. Cílem  syntaktické analýzy je, aby počítač "porozuměl" gramatice přirozeného  jazyka.  Toho lze využít např. při vývoji syntaktického korektoru na  opravu interpunkce, dialogového systému pro komunikaci v přirozeném  jazyce nebo jako jeden z nástrojů pro realizaci strojového překladu.  Čeština se svou bohatou ohebností (flexí) a volným slovosledem patří k  nejobtížněji analyzovatelným jazykům, jelikož vyžaduje mnohem více  pravidel gramatiky, než jiné jazyky.
  114106
   
  124116
  125117== Sémantika == #semant
  126 {{{
  127 #!html
  128 <img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/disct2_small.png​?format=raw" />
  129 }}}
   118
   119[[Image(/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/disct2_small.png, align=left)]]
   120
  130121Sémantická a  pragmatická analýza jsou nejkomplexnější úrovně zpracování přirozeného  jazyka, protože využívají všechny výše zmíněné disciplíny. Prubířským  kamenem je zde strojový překlad, který s uspokojivými výsledky pro  češtinu neexistuje.
  131122
   
  149140
  150141== Další informace ==
   142
  151143 * [[Specializace| Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
  152144