Changes between Version 3 and Version 4 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2014, 2:19:56 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v3 v4  
  1010''[[BR]]Bližší informace následují níže, tematicky seskupené do následujících kapitol:''
  1111
  12  * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#corp Korpusy]
   12 * [[MainTopics#corp| Korpusy]]
  1313
  14  * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#dict Slovníky]
   14 * [[MainTopics#dict| Slovníky]]
  1515
  16  * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#morph Morfologie]
   16 * [[MainTopics#morph| Morfologie]]
  1717
  18  * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#syntan Syntaktická analýza]
   18 * [[MainTopics#syntan| Syntaktická analýza]]
  1919
  20  * [http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#semant Sémantika]
   20 * [[MainTopics#semant| Sémantika]]
  2121
  2222== Korpusy == #Korpusy
   
  5353([http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#guidepost zpět na seznam kategorií]) [[BR]]
  5454
  55 == Slovníky == #Slovn.2BAO0-ky
   55== Slovníky == #dict
  5656Slovníky  jsou odjakživa základní pomůckou jazykovědců. Ovšem práce s nimi v  papírové podobě je zdlouhavá a nepraktická. Proto jedním z prvních  projektů CZPJ byla digitalizace klasických slovníků spisovného jazyka a  vývoj souboru pokročilých nástrojů pro zpracování slovníkových dat  označovaných souhrnně jako lexikografická stanice. Jedná se o systém,  který umožní odbornému uživateli pohodlný přístup k mnoha různým  lingvistickým zdrojům a poskytne mu aplikační prostředí pro vyhledávání a  editaci dat.
  5757
   
  7474([http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#guidepost zpět na seznam kategorií]) [[BR]]
  7575
  76 == Morfologie == #Morfologie
   76== Morfologie == #morph
  7777Morfologická  analýza je základním prostředkem zkoumání přirozeného jazyka a zabývá  se rozlišováním a generováním správných gramatických tvarů slovních  výrazů, které vzniknou skloňováním a časováním.  Výsledkem je sada  značek, které popisují gramatické kategorie daného tvaru, zejména pak  základní tvar (lemma) a slovní vzor.  Automatické rozlišení tvaru slova  ve volném textu lze využít při vývoji gramatického korektoru, jako  pomůcka při značkování korpusů nebo při poloautomatickém vytváření  slovníků.  Největší problém v této oblasti je morfologická desambiguace  (zjednoznačňování gramatické značky) - tedy jak automaticky rozlišit,  zda slovo "jedu" označuje sloveso nebo podstatné jméno.
  7878
   
  8989([http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#guidepost zpět na seznam kategorií]) [[BR]]
  9090
  91 == Syntaktická analýza == #Syntaktick.2BAOE_anal.2BAP0-za
   91== Syntaktická analýza == #syntan
  9292Úkolem  syntaktické analýzy je rozpoznat, zda vstupní textový řetězec je větou v  daném (přirozeném) jazyce. V kladném případě je výsledkem analýzy  syntaktická struktura věty, například v podobě derivačního stromu. Cílem  syntaktické analýzy je, aby počítač "porozuměl" gramatice přirozeného  jazyka.  Toho lze využít např. při vývoji syntaktického korektoru na  opravu interpunkce, dialogového systému pro komunikaci v přirozeném  jazyce nebo jako jeden z nástrojů pro realizaci strojového překladu.  Čeština se svou bohatou ohebností (flexí) a volným slovosledem patří k  nejobtížněji analyzovatelným jazykům, jelikož vyžaduje mnohem více  pravidel gramatiky, než jiné jazyky.
  9393
   
  104104([http://nlp.fi.muni.cz/cs/main_topics#guidepost zpět na seznam kategorií]) [[BR]]
  105105
  106 == Sémantika == #S.2BAOk-mantika
   106== Sémantika == #semant
  107107Sémantická a  pragmatická analýza jsou nejkomplexnější úrovně zpracování přirozeného  jazyka, protože využívají všechny výše zmíněné disciplíny. Prubířským  kamenem je zde strojový překlad, který s uspokojivými výsledky pro  češtinu neexistuje.
  108108