Changes between Version 30 and Version 31 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2014, 2:15:12 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v30 v31  
  3838{{{
  3939#!html
  40 <img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/metatrans.png​"/>
   40<img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/metatrans.png​" />
  4141}}}
  4242''Související projekty:''
   
  8888{{{
  8989#!html
  90 <img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/majka_nlpportal.png​?format=raw" />
   90<img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/majka_nlpportal.png​?format=raw" />
  9191}}}
  9292Morfologická  analýza je základním prostředkem zkoumání přirozeného jazyka a zabývá  se rozlišováním a generováním správných gramatických tvarů slovních  výrazů, které vzniknou skloňováním a časováním.  Výsledkem je sada  značek, které popisují gramatické kategorie daného tvaru, zejména pak  základní tvar (lemma) a slovní vzor.  Automatické rozlišení tvaru slova  ve volném textu lze využít při vývoji gramatického korektoru, jako  pomůcka při značkování korpusů nebo při poloautomatickém vytváření  slovníků.  Největší problém v této oblasti je morfologická desambiguace  (zjednoznačňování gramatické značky) - tedy jak automaticky rozlišit,  zda slovo "jedu" označuje sloveso nebo podstatné jméno.
   
  105105{{{
  106106#!html
  107 <img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png​?format=raw" />
   107<img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png​?format=raw" />
  108108}}}
  109109Úkolem  syntaktické analýzy je rozpoznat, zda vstupní textový řetězec je větou v  daném (přirozeném) jazyce. V kladném případě je výsledkem analýzy  syntaktická struktura věty, například v podobě derivačního stromu. Cílem  syntaktické analýzy je, aby počítač "porozuměl" gramatice přirozeného  jazyka.  Toho lze využít např. při vývoji syntaktického korektoru na  opravu interpunkce, dialogového systému pro komunikaci v přirozeném  jazyce nebo jako jeden z nástrojů pro realizaci strojového překladu.  Čeština se svou bohatou ohebností (flexí) a volným slovosledem patří k  nejobtížněji analyzovatelným jazykům, jelikož vyžaduje mnohem více  pravidel gramatiky, než jiné jazyky.
   
  122122{{{
  123123#!html
  124 <img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/disct2_small.png​?format=raw" />
   124<img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/disct2_small.png​?format=raw" />
  125125}}}
  126126Sémantická a  pragmatická analýza jsou nejkomplexnější úrovně zpracování přirozeného  jazyka, protože využívají všechny výše zmíněné disciplíny. Prubířským  kamenem je zde strojový překlad, který s uspokojivými výsledky pro  češtinu neexistuje.