Changes between Version 25 and Version 26 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2014, 10:02:51 AM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v25 v26  
   1= Na čem pracujeme v NLP Centru? =
  12Centrum zpracování přirozeného jazyka  se zaměřuje na získávání výsledků v oblastech informačních technologií a  jazykovědy. Výsledky projektů jsou hojně publikovány na konferencích,  Centrum ZPJ také spolupracuje s tuzemskými i zahraničními pracovišti  podobného zaměření a studentům nabízí výměnné pobyty na partnerských  univerzitách mimo republiku.
  23
  3 Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje:   
   4Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje:
   5
  46 * [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka]
  5  * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent][[BR]] ''nástroj na doplňování diakritiky''   
  6  * [http://nlp.fi.muni.cz/%7Expopelk/xplain/ X-Plain][[BR]] ''hra Activity s počítačem''   
  7  * [http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser Majka] [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka (webové rozhraní)] [[BR]] ''morfologický analyzátor''   
   7 * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent][[BR]] ''nástroj na doplňování diakritiky''
   8 * [http://nlp.fi.muni.cz/%7Expopelk/xplain/ X-Plain][[BR]] ''hra Activity s počítačem''
   9 * [http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser Majka] [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka (webové rozhraní)] [[BR]] ''morfologický analyzátor''
  810 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/query.cgi Synt] a [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/ SET] ''syntaktické analyzátory''
  9  * [https://the.sketchengine.co.uk/open/ Vyhledávání v textových korpusech]   
   11 * [https://the.sketchengine.co.uk/open/ Vyhledávání v textových korpusech]
  1012
  1113''Bližší informace následují níže, tematicky seskupené do následujících kapitol:''
   
  2628<img src="/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/corpora.png" />
  2729}}}
  28 
  2930Korpus je  kolekce textových dat v elektronické podobě. Jako významný zdroj  lingvistických dat slouží korpusy ke zkoumání mnoha frekvenčních jevů  jazyka a v současnosti jsou již neodmyslitelným nástrojem v oblasti NLP.  Kromě korpusů obsahujících libovolné texty, se vytvářejí i jiné pro  zvláštní účely, např. značkované, doménové, mluvené nebo chybové.
  3031
   
  3940<img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/metatrans.png​"/>
  4041}}}
  41 
  4242''Související projekty:''
  4343
   
  5858 * [http://radimrehurek.com/gensim/index.html Gensim]
  5959
  60 
  6160''Související články:''
  6261
  6362 * [[UvodDoKorpusoveLingvistiky| Úvod do korpusové lingvistiky]]
  6463
  65 
  6664== Slovníky == #dict
  67 
  6865{{{
  6966#!html
  7067<img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/debII_slovniky.png?format=raw" />
  7168}}}
  72 
  7369Slovníky  jsou odjakživa základní pomůckou jazykovědců. Ovšem práce s nimi v  papírové podobě je zdlouhavá a nepraktická. Proto jedním z prvních  projektů CZPJ byla digitalizace klasických slovníků spisovného jazyka a  vývoj souboru pokročilých nástrojů pro zpracování slovníkových dat  označovaných souhrnně jako lexikografická stanice. Jedná se o systém,  který umožní odbornému uživateli pohodlný přístup k mnoha různým  lingvistickým zdrojům a poskytne mu aplikační prostředí pro vyhledávání a  editaci dat.
  7470
   
  8985 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/cpa/ CPA]
  9086
  91 
  9287== Morfologie == #morph
  93 
  9488{{{
  9589#!html
  9690<img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/majka_nlpportal.png​?format=raw" />
  9791}}}
  98 
  9992Morfologická  analýza je základním prostředkem zkoumání přirozeného jazyka a zabývá  se rozlišováním a generováním správných gramatických tvarů slovních  výrazů, které vzniknou skloňováním a časováním.  Výsledkem je sada  značek, které popisují gramatické kategorie daného tvaru, zejména pak  základní tvar (lemma) a slovní vzor.  Automatické rozlišení tvaru slova  ve volném textu lze využít při vývoji gramatického korektoru, jako  pomůcka při značkování korpusů nebo při poloautomatickém vytváření  slovníků.  Největší problém v této oblasti je morfologická desambiguace  (zjednoznačňování gramatické značky) - tedy jak automaticky rozlišit,  zda slovo "jedu" označuje sloveso nebo podstatné jméno.
  10093
   
  109102 * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent]
  110103
  111 
  112104== Syntaktická analýza == #syntan
  113105{{{
   
  115107<img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/synt_tree.png​?format=raw" />
  116108}}}
  117 
  118109Úkolem  syntaktické analýzy je rozpoznat, zda vstupní textový řetězec je větou v  daném (přirozeném) jazyce. V kladném případě je výsledkem analýzy  syntaktická struktura věty, například v podobě derivačního stromu. Cílem  syntaktické analýzy je, aby počítač "porozuměl" gramatice přirozeného  jazyka.  Toho lze využít např. při vývoji syntaktického korektoru na  opravu interpunkce, dialogového systému pro komunikaci v přirozeném  jazyce nebo jako jeden z nástrojů pro realizaci strojového překladu.  Čeština se svou bohatou ohebností (flexí) a volným slovosledem patří k  nejobtížněji analyzovatelným jazykům, jelikož vyžaduje mnohem více  pravidel gramatiky, než jiné jazyky.
  119110
   
  128119 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/zuzana/ Zuzana]
  129120
  130 
  131121== Sémantika == #semant
  132122{{{
   
  134124<img src="https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/MainTopics/disct2_small.png​?format=raw" />
  135125}}}
  136 
  137126Sémantická a  pragmatická analýza jsou nejkomplexnější úrovně zpracování přirozeného  jazyka, protože využívají všechny výše zmíněné disciplíny. Prubířským  kamenem je zde strojový překlad, který s uspokojivými výsledky pro  češtinu neexistuje.
  138127
   
  155144 * [cs/main_topics/VlDemoGif ve formátu GIF (zjednodušená)]
  156145
  157 
  158146== Další informace ==
  159147 * [[Specializace| Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]