Changes between Version 10 and Version 11 of cs/MainTopics


Ignore:
Timestamp:
Mar 6, 2014, 2:09:13 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/MainTopics

  v10 v11  
  7878
  7979== Morfologie == #morph
  80 [[Image(​majka.png​, 200px, align=left)]]
   80[[Image(​majka.png​, 350px, align=left)]]
  8181
  8282Morfologická  analýza je základním prostředkem zkoumání přirozeného jazyka a zabývá  se rozlišováním a generováním správných gramatických tvarů slovních  výrazů, které vzniknou skloňováním a časováním.  Výsledkem je sada  značek, které popisují gramatické kategorie daného tvaru, zejména pak  základní tvar (lemma) a slovní vzor.  Automatické rozlišení tvaru slova  ve volném textu lze využít při vývoji gramatického korektoru, jako  pomůcka při značkování korpusů nebo při poloautomatickém vytváření  slovníků.  Největší problém v této oblasti je morfologická desambiguace  (zjednoznačňování gramatické značky) - tedy jak automaticky rozlišit,  zda slovo "jedu" označuje sloveso nebo podstatné jméno.