wiki:cs/LangToolsLinks

Version 1 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje:

  • rozsáhlý soubor informací o slovech a pravopise
  • nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek
  • hra Activity (neboli Kufr) s počítačem, popisování a hádání předmětů
  • morfologický analyzátor - program rozpoznávající slovní tvary a jejich gramatické kategorie
  • syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty

Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu):

  • nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek
  • program na odstraňování duplicitních částí textu
  • program na rozpoznávání kódování textů
  • systém, který umožňuje určit témata, o kterých se v píše v daném textu