Changes between Version 20 and Version 21 of cs/LangToolsLinks


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2017, 1:05:07 PM (6 years ago)
Author:
x413827
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/LangToolsLinks

  v20 v21  
  1 {{{#!html
  2 <input type="hidden" id="lang_version" value="en/LangToolsLinks" />
  3 <input type="hidden" id="title_name" value="Nástroje - Centrum zpracování přirozeného jazyka"/>
  4 }}}
   1{{{#!html <input type="hidden" id="lang_version" value="en/LangToolsLinks" /> <input type="hidden" id="title_name" value="Nástroje - Centrum zpracování přirozeného jazyka"/> }}}
  52
  63= Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje =
  7 
  84== Nejpopulárnější ==
  9 
  105 * [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka]
  11    * ''rozsáhlý soubor informací o slovech a pravopise'' 
   6   * ''rozsáhlý soubor informací o slovech a pravopise''
  127
  138 * [https://the.sketchengine.co.uk/open/ The Sketch Engine]
   
  1712   * ''pomůcky při učení angličtiny''
  1813
  19  * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent][[BR]] 
  20    * ''nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek'' 
   14 * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent][[BR]]
   15   * ''nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek''
  2116
  2217== Úrovně jazykové analýzy ==
  23 
  2418=== Morfologie (slovní tvary, základní tvary slova, slovní druhy) ===
  25 
  2619 * Majka ([http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser česká],[http://nlp.fi.muni.cz/slovak-morphology-analyser slovenská],[http://nlp.fi.muni.cz/polish-morphology-analyser polská],[http://nlp.fi.muni.cz/english-morphology-analyser anglická] morfologie) [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka (webové rozhraní českého analyzátoru)]
  27    * ''morfologický analyzátor - program rozpoznávající slovní tvary a jejich gramatické kategorie'' 
   20   * ''morfologický analyzátor - program rozpoznávající slovní tvary a jejich gramatické kategorie''
  2821
  2922=== Syntax (rozdělení textu na věty, větný rozbor, závislosti větných členů) ===
  30 
  3123 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/query.cgi Synt] a [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/wwwset.cgi/first_page SET]
  32    * ''syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty'' 
   24   * ''syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty''
  3325
  3426 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/punctuation/ Doplňování čárek do českého textu]
  3527   * ''software doplní některé čárky, které v textu chybí''
  3628
  37 === Slovníky ===
  38 
   29=== Slovníky ===
  3930 * [http://deb.fi.muni.cz/debdict/index-cs.php DEBDict]
  4031   * ''prohlížeč slovníků, volně přístupných několik slovníků češtiny''
   
  4637
  4738=== Sémantika (význam textu, rozpoznání klíčových slov, rozpoznání anaforických vztahů, rozpoznání charakteru textu) ===
  48  
  4939 * [https://nlp.fi.muni.cz/projekty/ner/v2/ Rozpoznávání pojmenovaných entit]
  5040   * ''jména osob, míst, institucí, jednotky, zkratky, umělecká díla...''
   
  6050
  6151=== Generování textu ===
  62 
  6352 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/predictive-ui Prediktivní psaní]
  6453   * ''software, který možná znáte z mobilních zařízení''
   
  7160
  7261=== Hry s účelem (games with a purpose) a semtam nějaká bez účelu ===
  73 
  7462 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/x-plain_enhanced/ X-Plain]
  75    * ''hra Activity (neboli Kufr) s počítačem - popisování a hádání předmětů'' 
   63   * ''hra Activity (neboli Kufr) s počítačem - popisování a hádání předmětů''
  7664
  7765 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/qgame/ 20 questions]
   
  8472   * ''jednu informaci můžeme sdělit tisíci způsoby...''
  8573
  86 
  8774== Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu) ==
  88 
  8975 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/justext/ jusText]
  90    * ''nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek''
  91 
   76   * ''nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek''
  9277
  9378 * [http://code.google.com/p/onion/ onion]
  94    * ''program na odstraňování duplicitních částí textu''
  95 
   79   * ''program na odstraňování duplicitních částí textu''
  9680
  9781 * [http://code.google.com/p/chared/ chared]
  98    * ''program na rozpoznávání kódování textů''
  99 
   82   * ''program na rozpoznávání kódování textů''
  10083
  10184 * [http://radimrehurek.com/gensim/index.html Gensim]
   
  10386
  10487== Další ==
  105 
  10688 * [https://nlp.fi.muni.cz/projects/textperience/index.py TextPerience]
  10789