Changes between Version 15 and Version 16 of cs/LangToolsLinks


Ignore:
Timestamp:
Jun 25, 2015, 10:46:32 AM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/LangToolsLinks

  v15 v16  
  66= Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje =
  77
   8== Nejpopulárnější ==
   9
  810 * [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetová jazyková příručka]
  911   * ''rozsáhlý soubor informací o slovech a pravopise''
   12
   13 * [https://the.sketchengine.co.uk/open/ The Sketch Engine]
   14   * ''vyhledávání v textových korpusech''
  1015
  1116 * [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ CZ accent][[BR]] 
  1217   * ''nástroj na doplňování diakritiky do textů psaných bez háčků a čárek''
  1318
   19== Úrovně jazykové analýzy ==
   20
   21=== Morfologie (slovní tvary, základní tvary slova, slovní druhy) ===
   22
  1423 * Majka ([http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser česká],[http://nlp.fi.muni.cz/slovak-morphology-analyser slovenská],[http://nlp.fi.muni.cz/polish-morphology-analyser polská],[http://nlp.fi.muni.cz/english-morphology-analyser anglická] morfologie) [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka (webové rozhraní českého analyzátoru)]
  1524   * ''morfologický analyzátor - program rozpoznávající slovní tvary a jejich gramatické kategorie''
  1625
   26=== Syntax (rozdělení textu na věty, větný rozbor, závislosti větných členů) ===
   27
  1728 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/query.cgi Synt] a [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/wwwset.cgi/first_page SET]
  1829   * ''syntaktické analyzátory - programy určující strukturu věty''
  19  
   30
   31 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/punctuation/ Doplňování čárek do českého textu]
   32   * ''software doplní některé čárky, které v textu chybí''
   33
   34=== Slovníky ===
   35
  2036 * [http://deb.fi.muni.cz/debdict/index-cs.php DEBDict]
  2137   * ''prohlížeč slovníků, volně přístupných několik slovníků češtiny''
   38
   39 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/metatrans2/ McTranslate]
   40   * ''studentský projekt agregace překladových slovníků''
   41
   42=== Sémantika (význam textu, rozpoznání klíčových slov, rozpoznání anaforických vztahů, rozpoznání charakteru textu) ===
  2243 
  2344 * [https://nlp.fi.muni.cz/projekty/ner/v2/ Rozpoznávání pojmenovaných entit]
   
  2748   * ''klíčová slova v textu''
  2849
  29  * [https://the.sketchengine.co.uk/open/ Vyhledávání v textových korpusech]
   50 * [http://asteria04.fi.muni.cz:6592/ Rozpoznání původce textu]
   51   * ''software dokáže odlišit strojově přeložené texty od textů, které napsali lidé''
  3052
  31  * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/punctuation/ Doplňování čárek do českého textu]
  32    * ''software doplní některé čárky, které v textu chybí''
   53 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/watsonson/aara/index.py Aara]
   54   * ''částečné rozpoznání anaforických vztahů''
   55
   56=== Generování textu ===
  3357
  3458 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/predictive-ui Prediktivní psaní]
  3559   * ''software, který možná znáte z mobilních zařízení''
  3660
  37  * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/metatrans2/ McTranslate]
  38    * ''studentský projekt agregace překladových slovníků''
  39 
  4061 * [http://corpora.fi.muni.cz/cblm/generate.cgi Generátor náhodného textu]
  4162   * ''proč číst něco, co napsal někdo jiný, a nečíst něco, co napsal počítačový program?''
  4263
  43 Hry s účelem (games with a purpose) a semtam nějaká bez účelu:
   64 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/predictive/generator.py?seed=Miluju+chleba+s+ Náhodný dokončovač vět]
   65   * ''napište začátek věty a dostanete náhodný konec''
   66
   67=== Hry s účelem (games with a purpose) a semtam nějaká bez účelu ===
   68
  4469 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/x-plain_enhanced/ X-Plain]
  4570   * ''hra Activity (neboli Kufr) s počítačem - popisování a hádání předmětů''
   
  5580
  5681
  57 Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu):
   82== Vybrané další nástroje (poněkud technického rázu) ==
  5883
  59  * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/justext/ jusText][[BR]] 
   84 * [http://nlp.fi.muni.cz/projekty/justext/ jusText]
  6085   * ''nástroj na odstraňování netextových částí webových stránek''
  6186
  6287
  63  * [http://code.google.com/p/onion/ onion][[BR]] 
   88 * [http://code.google.com/p/onion/ onion]
  6489   * ''program na odstraňování duplicitních částí textu''
  6590
  6691
  67  * [http://code.google.com/p/chared/ chared][[BR]] 
   92 * [http://code.google.com/p/chared/ chared]
  6893   * ''program na rozpoznávání kódování textů''
  6994
  7095
  71  * [http://radimrehurek.com/gensim/index.html Gensim][[BR]] 
   96 * [http://radimrehurek.com/gensim/index.html Gensim]
  7297   * ''systém, který umožňuje určit témata, o kterých se v píše v daném textu''