Changes between Version 291 and Version 292 of cs/LaboratorniSeminar


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2019, 9:23:19 AM (5 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/LaboratorniSeminar

  v291 v292  
  33Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních  spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké  případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by  spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze  očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.
  44
  5 Seminář se koná ve '''čtvrtek ve 14:00 hodin v B203'''  (podzim 2018) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být  aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět [https://is.muni.cz/predmet/fi/pv173 PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka]  a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři  kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat  prostřednictvím IS MU.
   5Seminář se koná ve '''středu ve 12:00 hodin v B203'''  (jaro 2019) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být  aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět [https://is.muni.cz/predmet/fi/pv173 PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka]  a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři  kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat  prostřednictvím IS MU.
  66
  77=== Žádané příspěvky: ===
   
  1515=== Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem): ===
  1616 * X
   17
   18
   19=== Program semináře v jarním semestru 2019 === #seminar_jaro
   20
   21|| '''datum''' || '''program''' ||
   22{{{#!th rowspan=1
   23'''20.2.'''
   24}}}
   25|| program semináře na tento semestr ||
   26{{{#!th rowspan=1
   27'''27.2.'''
   28}}}
   29||  ||
   30{{{#!th rowspan=1
   31'''6.3. '''
   32}}}
   33||  ||
   34{{{#!th rowspan=1
   35'''13.3.'''
   36}}}
   37||  ||
   38{{{#!th rowspan=1
   39'''20.3.'''
   40}}}
   41||  ||
   42{{{#!th rowspan=1
   43'''27.3.'''
   44}}}
   45||  ||
   46{{{#!th rowspan=1
   47'''3.4. '''
   48}}}
   49||  ||
   50{{{#!th rowspan=1
   51'''10.4.'''
   52}}}
   53||  ||
   54{{{#!th rowspan=1
   55'''17.4.'''
   56}}}
   57||  ||
   58{{{#!th rowspan=1
   59'''24.4.'''
   60}}}
   61||  ||
   62{{{#!th rowspan=1
   63'''15.5.'''
   64}}}
   65||  ||
   66{{{#!th rowspan=1
   67'''22.5.'''
   68}}}
   69||  ||
   70
   71
   72
   73
   74
  1775
  1876=== Program semináře v podzimním semestru 2018 === #seminar_podzim
   
  76134
  77135
  78 === Program semináře v jarním semestru 2018 === #seminar_jaro
  79 
  80 || '''datum''' || '''program''' ||
  81 {{{#!th rowspan=1
  82 '''22.2.'''
  83 }}}
  84 || program semináře na tento semestr ||
  85 {{{#!th rowspan=2
  86 '''1.3.'''
  87 }}}
  88 || Vojtěch Mrkývka: Outlier detection in US president speeches ||
  89 || Zuzana Nevěřilová: Workshop PoznejFI for high school students ||
  90 {{{#!th rowspan=1
  91 '''8.3.'''
  92 }}}
  93 || Adam Rambousek: Towards - Thesauri for governmental offices ||
  94 {{{#!th rowspan=1
  95 '''15.3.'''
  96 }}}
  97 || Pavel Veselý: Using NLP tools in anomaly detection ||
  98 {{{#!th rowspan=1
  99 '''22.3.'''
  100 }}}
  101 || Vít Suchomel: [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/LaboratorniSeminar/vs_2018-03-22.pdf New Czech web corpus, Web crawling, Genres in web documents] ||
  102 {{{#!th rowspan=1
  103 '''29.3.'''
  104 }}}
  105 || Zuzana Nevěřilová: CICLING 2018 ||
  106 {{{#!th rowspan=2
  107 '''5.4.'''
  108 }}}
  109 || Vojta Kovář: On word sense induction (30') ||
  110 || Ondřej Herman: On word sense induction II ||
  111 {{{#!th rowspan=1
  112 '''12.4.'''
  113 }}}
  114 || Matin Víta: Attention based CNNs for recognizing Faceted Entailment ||
  115 {{{#!th rowspan=3
  116 '''19.4.'''
  117 }}}
  118 || Aleš Horák: [https://hackernoon.com/one-shot-learning-with-siamese-networks-in-pytorch-8ddaab10340e On Siamese Neural Networks] ||
  119 || Terézia šulganová: Logical analysis of English sentences ||
  120 || Hien Thi Ha: Extracting structure of scanned invoices ||
  121 {{{#!th rowspan=1
  122 '''26.4.'''
  123 }}}
  124 || Josef Hlaváč, DGT EU: [wiki:/cs/LaboratorniSeminar/2018DgtHlavac DGT, its way of working and its needs] ||
  125 {{{#!th rowspan=3
  126 '''3.5.'''
  127 }}}
  128 || Michal Měchura: What's new in Lexonomy ||
  129 || Adam Gonda: Extrakce definic ||
  130 || Lucie Findejsová:  [https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/LaboratorniSeminar/findejsova-2018.pdf Naming animal kinds and their representatives: patterns and their relationship to frequency] ||
  131 {{{#!th rowspan=2
  132 '''10.5.'''
  133 }}}
  134 || Daša Kušniráková: Question classification ||
  135 || Marek Medveď: ILP for outlier detection ||
  136 {{{#!th rowspan=2
  137 '''17.5.'''
  138 }}}
  139 || Marie Stará: Automatic creation of dictionary definitions ||
  140 || Jiří Mauritz: Automatic Classification of Legal Documents ||
  141 
  142 
  143 
  144 
  145 
  146136
  147137