Changes between Version 129 and Version 130 of cs/LaboratorniSeminar


Ignore:
Timestamp:
Feb 15, 2016, 1:38:32 PM (7 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/LaboratorniSeminar

  v129 v130  
  22[[BR]] Laboratorní seminář slouží primárně k prezentaci činnosti aktivních  spolupracovníků laboratoře: čím se zabývají, jaké mají výsledky, jaké  případné problémy, které dílčí úkoly nestíhají řešit a uvítali by  spolupráci někoho dalšího atd. Nepravidelně a spíše výjimečně lze  očekávat i prezentace spřízněných pracovišť.
  33
  4 Seminář se koná ve '''středu v 10:00 hodin v B203'''  (podzim 2015) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být  aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět [http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?fakulta=1433;kod=PV173 PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka]  a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři  kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat  prostřednictvím IS MU.
   4Seminář se koná ve '''čtvrtek ve 14:00 hodin v C525'''  (jaro 2016) a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku (nemusí být  aktivní v laboratoři). Lze si jej také zapsat jako předmět [http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?fakulta=1433;kod=PV173 PV173 Seminář Laboratoře zpracování přirozeného jazyka]  a za aktivní účast včetně prezentace svých výsledků (dosažených při řešení projektů NLP Centra, nebo o relevantní problematice) získat tři  kredity. O souhlas se zápisem předmětu je nezbytné zažádat  prostřednictvím IS MU.
  55
  66=== Žádané příspěvky: ===
  77 * Čapek, Tomáš
  8  * Bajtošová, Barbora
  9  * Jakubíček, Miloš
  10  * Adam Rambousek
  118
  129=== Nabídka příspěvku: ===
   
  1512=== Zajistí občerstvení (nepřišli nebo přesunuli svůj příspěvek méně než 24 h před termínem): ===
  1613 * X
   14
   15=== Program semináře v jarním semestru 2016 === #seminar_jaro
   16
   17{{{#!th rowspan=4
   18'''25.2.'''
   19}}}
   20|| program semináře na tento semestr  ||
   21|| témata BP/DP  ||
   22|| organizace TSD  ||
   23|| výběr nlpassist  ||
   24{{{#!th rowspan=1
   25'''3.3.'''
   26}}}
   27|| ?  ||
   28{{{#!th rowspan=1
   29'''10.3.'''
   30}}}
   31|| ?  ||
   32{{{#!th rowspan=1
   33'''17.3.'''
   34}}}
   35|| ?  ||
   36{{{#!th rowspan=1
   37'''24.3.'''
   38}}}
   39|| ?  ||
   40{{{#!th rowspan=1
   41'''31.3.'''
   42}}}
   43|| ?  ||
   44{{{#!th rowspan=1
   45'''7.4.'''
   46}}}
   47|| ?  ||
   48{{{#!th rowspan=1
   49'''14.4.'''
   50}}}
   51|| ?  ||
   52{{{#!th rowspan=1
   53'''21.4.'''
   54}}}
   55|| ?  ||
   56{{{#!th rowspan=1
   57'''28.4.'''
   58}}}
   59|| ?  ||
   60{{{#!th rowspan=1
   61'''5.5.'''
   62}}}
   63|| ?  ||
   64{{{#!th rowspan=1
   65'''12.5.'''
   66}}}
   67|| ?  ||
   68{{{#!th rowspan=1
   69'''19.5.'''
   70}}}
   71|| ?  ||
  1772
  1873=== Program semináře v podzimním semestru 2015 === #seminar_podzim
   
  79134
  80135
  81 === Program semináře v jarním semestru 2015 === #seminar_jaro
  82 
  83 || '''datum''' || '''program''' ||
  84 {{{#!th rowspan=3
  85 '''17.2.'''
  86 }}}
  87 || program semináře na tento semestr ||
  88 || předmět [[https://nlp.fi.muni.cz/trac/research/wiki/private/AdvancedNlpCourse|Advanced NLP]] ||
  89 || meeting COST akce ENeL ||
  90 {{{#!th rowspan=3
  91 '''24.2.'''
  92 }}}
  93 || Mgr internship  ||
  94 || zahraniční PGS  ||
  95 || Miloš Jakubíček:  Vyhodnocování word sketchů (III), http://corpus.tools, správa dlouho běžících procesu ve SkE ||
  96 {{{#!th rowspan=2
  97 '''3.3.'''
  98 }}}
  99 || Zuzka Nevěřilová: workshop PARSEME ||
  100 || Zuzka Nevěřilová: MWE ||
  101 {{{#!th rowspan=4
  102 '''10.3.'''
  103 }}}
  104 || Návrhy nových směrů na FI - do 31.3. ||
  105 || Všichni: výstup na Milošovku :) ||
  106 || Lucia Kocincová: GAČR - info pro uchazeče o grant ||
  107 || Jana Rusinková: web NLP očami copywritera ||
  108 {{{#!th rowspan=3
  109 '''17.3.'''
  110 }}}
  111 || [[http://commonsensereasoning.org/winograd.html| Winograd Schema Challenge]] ||
  112 || Jana Rusinková: klasifikace dokumentů ||
  113 || Lucia Kocincová: vizualizace korpusových dat ||
  114 {{{#!th rowspan=2
  115 '''24.3.'''
  116 }}}
  117 || Vítek Suchomel: spam ve webových korpusech ||
  118 || Honza Bušta: klasifikace Creative Language ||
  119 {{{#!th rowspan=4
  120 '''31.3.'''
  121 }}}
  122 || [https://www.muni.cz/events/calendar/55861120 Business Research Forum MUNI] ||
  123 || Vítek Baisa: extrakce vícejazyčné terminologie ||
  124 || Vítek Baisa: novinky ve SketchEngine ||
  125 || Vítek Baisa: [http://alt.qcri.org/semeval2015/task15/ SemEval 2015, task 15]: report ||
  126 {{{#!th rowspan=2
  127 '''7.4.'''
  128 }}}
  129 || Ján Švec: Automatické budovanie webového korpusu ||
  130 || Tomáš Čapek: update k Sholva a Czechtris ||
  131 {{{#!th rowspan=3
  132 '''14.4.'''
  133 }}}
  134 || Provozní řád - přístup do serverovny ||
  135 || Dita Salajková: Počítačová simulace sociální role ||
  136 || Honza Bušta: průběžné výstupy klasifikace Creative Language ||
  137 {{{#!th rowspan=2
  138 '''21.4.'''
  139 }}}
  140 || Vojta Kovář: Doplňování a korekce interpunkce v češtině ||
  141 || Lucia Kocincová: new visualizations in Sketche Engine; usability testing and tracking tools ||
  142 {{{#!th rowspan=2
  143 '''28.4.'''
  144 }}}
  145 || Word Embeddings ||
  146 || Ondra Svoboda: parser ijáček, parsování z pohledu slovosledu ||
  147 {{{#!th rowspan=3
  148 '''5.5.'''
  149 }}}
  150 || Marek Medveď: nové výsledky v QA ||
  151 || Kristýna Zemková: jednoduše syntax a interpunkce ||
  152 || Vítek Baisa: překladoví kandidáti pomocí kolokací ||
  153 {{{#!th rowspan=2
  154 '''12.5.'''
  155 }}}
  156 || Honza Rygl: další aplikace SIR ||
  157 || Adam Rambousek: DEBWrite - dictionary application in one-click ||
  158136
  159137