wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 8 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

(video loads slowly, wait)
Presentation
Questions in the discussion

1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

(video loads slowly, wait)
Presentation
Questions in the discussion