wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 5 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí
(video loads slowly, wait)