wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 24 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

List of talks:

  1. 13.5. Hien Thi Ha: Information extraction from contracts
  2. 6.5. Michal Starý: Event Miner
  3. 22.4. Petr Zelina: Evaluating Czech ALBERT
  4. 22.4. Marie Stará: Automatic creation of explanations
  5. 15.4. Veronika Burgerová: Paraphrase Generation for Czech
  6. 8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath
  7. 1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ
  8. 1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

13.5. Hien Thi Ha: Information extraction from contracts

Presentation
Questions in the discussion

6.5. Michal Starý: Event Miner

Presentation
Questions in the discussion

22.4. Petr Zelina: Evaluating Czech ALBERT

Presentation
Questions in the discussion

22.4. Marie Stará: Automatic creation of explanations

Presentation
Questions in the discussion

15.4. Veronika Burgerová: Paraphrase Generation for Czech

Presentation
Questions in the discussion

8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath

Presentation
Questions in the discussion

1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

Presentation
Questions in the discussion

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

Presentation
Questions in the discussion