wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 17 (modified by Ales Horak, 2 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

List of talks:

  1. 1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí
  2. 1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ
  3. 8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath
  4. 15.4. Veronika Burgerová: Paraphrase Generation for Czech
  5. 22.4. Marie Stará: Automatic creation of explanations
  6. 22.4. Petr Zelina: Evaluating Czech ALBERT

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

Presentation
Questions in the discussion

1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

Presentation
Questions in the discussion

8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath

Presentation
Questions in the discussion

15.4. Veronika Burgerová: Paraphrase Generation for Czech

Presentation
Questions in the discussion

22.4. Marie Stará: Automatic creation of explanations

Presentation
Questions in the discussion

22.4. Petr Zelina: Evaluating Czech ALBERT

Presentation
Questions in the discussion