wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 15 (modified by Ales Horak, 2 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

List of talks:

  1. 1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí
  2. 1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ
  3. 8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

Presentation
Questions in the discussion

1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

Presentation
Questions in the discussion

8.4. Vít Novotný: Joint word embeddings and soft cosine measure at ARQMath

Presentation
Questions in the discussion