wiki:cs/LaboratorniSeminar/Videos

Version 12 (modified by Ales Horak, 3 years ago) (diff)

--

NLP Seminar videos

List of talks:

  1. 1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí
  2. 1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

1.4. Michal Hala: Implementace efektivní sémantické sítě pro reprezentací znalostí

(video loads slowly, wait)
Presentation
Questions in the discussion

1.4. Renáta Pivodová: Zpracování nových gramatických fenoménů v logické analýze PJ

Presentation
Questions in the discussion