Changes between Initial Version and Version 1 of cs/KonfiguraceProManatee


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 2:31:26 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/KonfiguraceProManatee

  v1 v1  
   1== Konfigurace pro Manatee == #Konfigurace_pro_Manatee
   2Každý, kdo si vytvoří korpus a chtěl by, aby byl korpus dosažitelný pro [[Manatee| Manatee]], musí napsat konfigurační soubor. Konfigurační soubory pro jednotlivé korpusy jsou `/corpora/registry/<jméno korpusu>`. Soubor začíná takto:
   3
   4{{{
   5PATH   "/corpora/manatee/czes"
   6VERTICAL "/corpora/vert/czes/czes.vert"
   7LANGUAGE "Czech"
   8ENCODING "utf-8"
   9}}}
   10`PATH` popisuje cestu ke korpusu, `VERTICAL` je cesta k vertikálu, `LANGUAGE` obsahuje označení jazyka, `ENCODING` je druh kódování.
   11
   12Kofigurační soubor pokračuje popisem gramatických relací pro [http://ske.fi.muni.cz SketchEngine]:
   13
   14{{{
   15WSDEF "/home/xnemcik/public_html/pub/ws-syn2k-ajka_v6.txt"
   16}}}
   17Následují atributy:
   18
   19{{{
   20ATTRIBUTE   word {
   21        LOCALE  "cs_CZ"
   22    TYPE "FD_FGD"
   23}
   24
   25ATTRIBUTE   lemma {
   26        LOCALE  "cs_CZ"
   27    TYPE "FD_FGD"
   28}
   29
   30ATTRIBUTE   tag {
   31    TYPE "FD_FGD"
   32}
   33}}}
   34A struktury:
   35
   36{{{
   37STRUCTURE g {
   38        DISPLAYTAG 0
   39        DISPLAYBEGIN "_EMPTY_"
   40}
   41STRUCTURE   head
   42}}}
   43Vysvětlení k jednotlivým položkám konfiguračního souboru na http://trac.sketchengine.co.uk/wiki/SkE/Config/FullDoc.