Changes between Version 1 and Version 2 of cs/JakVytvoritKorpus2


Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2014, 1:28:47 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/JakVytvoritKorpus2

  v1 v2  
  145145
  146146{{{
  147 $ cat source                                                     #produkuje seznam dokumentu   
  148 | sort -t: -k3,3                                                #tridi seznam podle vertikalu
  149 | list2vert                                                       #produkuje vertikalni text
   147$ cat source                                                    #produkuje seznam dokumentu   
   148| sort -t: -k3,3                                                #tridi seznam podle vertikalu
   149| list2vert                                                     #produkuje vertikalni text
  150150}}}
  151151Pro každý korpus je vytvořen Makefile, který obsahuje tyto nebo jim podobné řádky.