Changes between Initial Version and Version 1 of cs/JakVytvoritKorpus2


Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2014, 1:28:18 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/JakVytvoritKorpus2

  v1 v1  
   1= Jak vytvořit korpus 2 = #Jak_vytvo.2BAVk-it_korpus_2
   2[[BR]]          Tento článek slouží jako průvodce druhou fází při vytváření korpusu. Je  určen pro administrátory korpusu. Vysvětluje jak vytvořit korpus, se  kterým bude možno pracovat pomocí  korpusového manažeru za předpokladu,  že již máme k dispozici vertikální text a případně i metainformace.
   3
   4== Co je cílem == #Co_je_c.2BAO0-lem
   5Naším  cílem je z vertikálního textu vytvořit korpus, se kterým bude moci  uživatel pracovat s pomocí korpusového manažeru a příslušného klienta.  Jelikož se v současné době používá jednak manažer cqp s klientem gcqp a   manažer manatee s klientem bonito bude v dalším textu vždy uvedeno, jak  potupovat pro konkrétní případ.  Zprovoznění korpusu pro uživatele  sestává ze dvou kroků:
   6
   7 * Editace  konfiguračních souborů - nastavení parametrů pro jednotlivého uživatele  a pro jednotlivý korpus (tzv. corpus registry). Pro uživatele  nastavujeme zejména  tyto paramatry:  jméno, heslo a seznam povolených  korpusů.
   8 * Vybudování binárních souborů korpusu z vertikálního textu.
   9
   10== Nastavení parametrů pro jednotlivý korpus - corpus registry. ==
   11manatee:[[BR]] Soubor corpus registry najdeme  v adresáři /nlp/corpora/manatee/registry/ a obvykle je třeba generovat ručně.    cqp:[[BR]]
   12
   13Soubor  corpus registry najdeme obvykle v adresáři /nlp/corpora/cqp/registry/  (přesnou pozici zjistíme ze souboru /nlp/corpora/cqp/corpora, nebo  ze  souborů v adresáři /nlp/corpora/cqp/corplists/) a obvykle je generován  automaticky.
   14
   15== Nastavení parametrů pro jednotlivého uživatele. ==
   16manatee:[[BR]] Vše podstatné je v tomto úryvku z mailu:
   17
   18{{{
   19podle toho, jak spoustis server:
   20* lokalne (v polozce server je `|manager ....' -- ta trubka na zacatku
   21  je dulezita), tak to napises jako parametr toho serveru, treba:
   22          |manager "desam mini" 2>errlog
   23* pres internet (v plozce server je `aurora.fi.muni.cz'), tak to udelas
   24  v konfiguraci v /home/corpadm/users, pripadne /nlp/corpora/manatee/corplists
   25
   26Jo, asi jsem ti to neposlal (ze se tak blbe ptas :-), vytvoril jsem
   27uzivatele corpadm, pod kterym ten server bezi a v jehoz adresari je
   28konfigurace. V souboru users ma kazdy uzivatel vypsany korpusy nebo tam
   29je neco jako `@jmeno' a pak je seznam v souboru /nlp/corpora/manatee/corplists/jmeno
   30
   31Jinak se to da vycist v ~corpadm/runm.pl, coz jsi mohl zjistit z
   32/etc/inetd.conf, ... , proste kdo hleda, najde :-).
   33}}}
   34cqp:[[BR]] Vše podstatné je v tomto úryvku z mailu:
   35
   36{{{
   37posilam navod, jak v manazeru cqp a klientovi gcqp vytvorit korpusy.
   38V podstate vsechno jsem udelal, staci kdyz do prislusneho adresare
   39nakopirujes vertikaly a jinde das make corpus, ale radsi to popisu.
   40-----------------------------------------------------------------------
   411.  V /home/pary/src/cqsd/cqsd.users jsem pridal uzivatele emasters
   42(s prazdnym heslem)
   43
   44emasters:::0:0:emasters:
   45-----------------------------------------------------------------------
   462. Tento uzivatel ma v souboru /nlp/corpora/cqp/corplists/emasters
   47napsano k jakym korpusum pristupuje:
   48
   49$ cat /nlp/corpora/cqp/corplists/emasters
   50
   51korpus1 /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus1/registry
   52korpus2 /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus2/registry
   53
   54
   55Jsou tam dva korpusy - pokud by bylo vic skupin tak analogii
   56se prida dalsi. Ale je mozne, ze lepsi bude mit korpus jen jeden.
   57
   58-----------------------------------------------------------------------
   593. Vytvoril jsem adresare, kde budou vertikaly k temto korpusum:
   60
   61$ cd  /nlp/corpora/vertical/emasters/
   62$ mkdir korpus1/  korpus2/
   63
   64a do souboru /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus1/source
   65jsem tento adresar zadal:
   66
   67$ cat /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus1/source
   68/nlp/corpora/vertical/emasters/korpus1/
   69
   70obdobne pro korpus2
   71
   72-----------------------------------------------------------------------
   734. Ted staci zadat pro kazdy korpus
   74
   75$ cd /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus1
   76$ make clean
   77$ make corpus
   78
   79To projde rekurzivne adresar s vertikaly (ktere jsi tam predtim nakopcil)
   80a vytvori z nej korpus.
   81
   82-----------------------------------------------------------------------
   835. Ted je vse priprave pro to, abys zadal:
   84
   85$ gcqp&
   86
   87a jako uzivatele dal emasters bez hesla.
   88-----------------------------------------------------------------------
   89
   90Poznamka: v Makefile jsou napsany znacky, ktere korpus pouziva,
   91seznam uprav dle potreby:
   92
   93$ grep 'STRUCTURES' /nlp/corpora/cqp/emasters/korpus1/Makefile
   94
   95STRUCTURES = p g
   96VAL_STRUCTURES = doc
   97
   98-----------------------------------------------------------------------
   99}}}
   100== Vybudování binárních souborů korpusu z vertikálního textu. ==
   101Každý  korpusový manažer má k dispozici program, který vybuduje potřebné  binární soubory a který očekává na svém standardním vstupu vertikální  text.
   102
   103cqp:[[BR]] cat vertikal.vert | encode  nejake_parametry_pro_encode
   104
   105manatee:[[BR]] cat vertikal.vert | encodevert nejake_parametry_pro_encodevert
   106
   107Je  vidět, že přístup je podobný - vždy je třeba vytvořit proud  vertikálního textu. V praxi se nejspíše setkáme s dvěma následujícími  případy - chceme vytvořit korpus ze všech vertikálů v nějakém adresáři a  jeho podadresářích, anebo chceme vytvořit korpus ze seznamu dokumentů  (pozn. - jeden vertikál obsahuje jeden nebo více dokumentů).
   108
   109=== Vytvoření proudu vertikálního textu ze seznamu adresářů. ===
   110Mějme soubor source se seznamem adresářů:
   111
   112{{{
   113$ cat source
   114/nlp/corpora/vertical/eso/
   115/nlp/corpora/vertical/i047_2000/
   116/nlp/corpora/vertical/i047_1999/
   117}}}
   118Proud  vertikálního textu vytvoříme rekurzivním průchodem adresářů a tiskem  obsahu nalezených  vertikálů, přičemž z vertikálů odstraníme nežádoucí  XML tagy, které nejsou součástí dokumentů.
   119
   120{{{
   121$ cat source                                                    #produkuje seznam adresaru                             
   122| xargs --replace=dirs find dirs -type f -name "*.vert"         #produkuje seznam souboru
   123| xargs cat                                                     #produkuje vertikalni text
   124| grep -v -E '^<(\?xml|!DOCTYPE|vertical|\/vertical)'           #cisti vertikalni text
   125}}}
   126Pro  každý korpus je vytvořen Makefile, který obsahuje tyto nebo jim podobné  řádky. Poslední dva řádky jsou součástí programu vert2cqp, který tedy  ze seznamu souborů  generuje vertikální text.
   127
   128=== Vytvoření proudu vertikálního textu ze seznamu dokumentů. ===
   129Mějme  soubor source se seznamem dokumentů, takový soubor většinou získáme  z  metainformací, když chceme vytvořit specifický korpus.
   130
   131{{{
   132$ cat source
   133975573,8794:S/J/1994/abc94/165:cnktag/ABC/abc94.vert
   134984367,11934:S/J/1994/abc94/166:cnktag/ABC/abc94.vert
   1351013021,1132:S/J/1995/abc95/179:cnktag/ABC/abc95.vert
   136}}}
   137Formát tohoto souboru je následující:
   138
   139{{{
   140offset,delka:identifikator:vertikal
   141}}}
   142Přičemž ''offset'' je číslo udávající, na kterém bytu v souboru ''vertikal'' (cesta k souboru vertikal neobsahuje standardní prefix /nlp/corpora/vertical) začíná dokument se jménem ''identifikator''. Z tohoto místa se pak načte ''delka'' bytu, což je délka dokumentu v bytech. To se dejě pomocí funkcí open, seek, read a close. Údaj ''identifikator''  je de facto nadbytečný a slouží jen pro kontrolu. Může se totiž stát,  že někdo pozměnil strukturu vertikálu a v metainformacích zapomněl  aktualizovat položky offset a delka a tím pádem získaný text neodpovídá  hranicím požadovaného dokumentu.
   143
   144Proud  vertikálního textu vytvoříme programem list2vert, který očekává na  vstupu seznam v uvedeném formátu a pomocí fcí open, seek, read a close  produkuje vertikální text. Pokud bude seznam setříděn podle vertikálu  (který někdy obsahuje stovky dokumentů), tak běh programu bude  rychlejší, protože nebude docházet k nadbytečným voláním open a close na  jeden vertikál.
   145
   146{{{
   147$ cat source                                                     #produkuje seznam dokumentu   
   148| sort -t: -k3,3                                                #tridi seznam podle vertikalu
   149| list2vert                                                       #produkuje vertikalni text
   150}}}
   151Pro každý korpus je vytvořen Makefile, který obsahuje tyto nebo jim podobné řádky.