Changes between Version 7 and Version 8 of cs/Historie


Ignore:
Timestamp:
May 14, 2014, 4:14:31 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Historie

  v7 v8  
   1{{{#!html
   2<!-- ENGLISH="en/History" -->
   3<input type="hidden" id="title_name" value="Historie - Centrum zpracování přirozeného jazyka"/>
   4}}}
   5
  16= Historie NLP Centra =
  27Centrum se zaměřuje na získávání výsledků v oblastech informačních technologií a jazykovědy. Jde především o výzkum v oblastech morfologické a syntaktické analýzy, konstrukce gramatik, korpusové lingvistiky, reprezentace významů, sémantických sítí a generování ontologií, sémantického webu a vizuálních lexikonů, dále o tvorbu rozličných slovníků a softwarových nástrojů pro jejich editaci, vývoj lexikografické stanice a strojový překlad. Pracovníci centra zajišťují výuku řady předmětů na FI a od roku 2010 podstatnou část výuky informatických předmětů oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.