Changes between Version 6 and Version 7 of cs/Historie


Ignore:
Timestamp:
Apr 28, 2014, 2:02:25 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Historie

  v6 v7  
  22Centrum se zaměřuje na získávání výsledků v oblastech informačních technologií a jazykovědy. Jde především o výzkum v oblastech morfologické a syntaktické analýzy, konstrukce gramatik, korpusové lingvistiky, reprezentace významů, sémantických sítí a generování ontologií, sémantického webu a vizuálních lexikonů, dále o tvorbu rozličných slovníků a softwarových nástrojů pro jejich editaci, vývoj lexikografické stanice a strojový překlad. Pracovníci centra zajišťují výuku řady předmětů na FI a od roku 2010 podstatnou část výuky informatických předmětů oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.
  33
  4 Centrum spolupracuje s tuzemskými i zahraničními pracovišti podobného zaměření, k nimž patří např. Fakulta aplikovaných věd ZČU, Matematicko-fyzikální  fakulta UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Lexicography MasterClass Ltd. Studentům nabízí výměnné pobyty na partnerských zahraničních univerzitách.
   4Centrum spolupracuje s tuzemskými i zahraničními pracovišti podobného zaměření, k nimž patří např. Fakulta aplikovaných věd ZČU, Matematicko-fyzikální  fakulta UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Lexicography !MasterClass Ltd. Studentům nabízí výměnné pobyty na partnerských zahraničních univerzitách.
  55
  66=== Více informací o výzkumu a projektech najdete v sekci [[cs/Vyzkum|Výzkum >>]] ===