Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Hadoop


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2014, 1:05:17 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Hadoop

  v1 v1  
   1= Hadoop = #Hadoop
   2Tento manuál popisuje jednoduché použití systému Hadoop v CZPJ. Správa tohoto systému je popsána [[#service|níže #service|níže]].
   3
   4== Manuál == #manual
   5=== Začátek === #top
   6{{{
   7export PATH="$PATH:/packages/run.64/hadoop-0.20.2-cdh3u1/bin"
   8export HADOOP_HOME="/packages/run.64/hadoop-0.20.2-cdh3u1"
   9export HADOOP_CONF_DIR="/home/hadoopnlp/conf"
   10}}}
   11Je potřeba být ve skupině `hadoopnlp` (viz příkaz `groups`). Jsou tam všichni členové CZPJ.
   12
   13==== Jak udržet nymfy přes noc v chodu ==== #nightrun
   14musí na nich být někdo aktivně přihlášený, což zajistí příkaz
   15
   16[http://nlp.fi.muni.cz/cs/Hadoop# Přepnout zobrazení čísel řádků]
   17
   18{{{
   19cssh nymfe{01..86}
   20}}}
   21(nechat spuštěné cssh kolem 22:00 h zabrání automatickému vypnutí)
   22
   23To samé platí v pátek kolem 20:00h, ale pokud chceme nechat úlohu běžet přes víkend, je potřeba to napsat na [mailto:unix@fi.muni.cz] a cssh musí běžet i v sobotu a v neděli kolem 22:00.
   24
   25V pracovní dny by měly výpočty skončit do 7:00, nejpozději do 7:30.
   26
   27=== Webová rozhraní === #web
   28 * [http://alba:50070/ http://alba:50070] - web démonu !NameNode (spravujícího HDFS)
   29
   30 * [http://alba:50030/ http://alba:50030] - web démonu !JobTracker (spravujícího úlohy)
   31
   32=== Nahrání dat do HDFS === #loadhdfs
   33{{{
   34hadoop dfs -put /corpora/vert/bnc/bnc.vert my_bnc.vert
   35}}}
   36Vytvoří v HDFS adresář `/user/<tvuj_login>` a uloží soubor `bnc.vert` jako `/user/<tvuj_login>/my_bnc.vert`. Viz příkaz:
   37
   38{{{
   39hadoop dfs -ls my_bnc.vert
   40}}}
   41=== Spouštění úloh typu roura === #pipe
   42Pomocí nadstavby [http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/streaming.html Hadoop Streaming] a frontendu `/corpora/programy/hadpipe.sh`.
   43
   44[http://cs.wikipedia.org/wiki/Roura_%28Unix%29 Roura]  musí být jeden soubor. Ten je zkopírován na všechny uzly clusteru a  spuštěn. Pokud volá další programy, musí tyto fungovat na všech uzlech  clusteru.
   45
   46Aby se zpracoval dokument jako celek, je  nutné spustit `hadpipe.sh` s parametrem `-d '<doc'`, nebo `-t '</doc>'`. Při použití `-t '</doc>'` je třeba dát na začátek roury `sed 's/<doc /<\/doc>\n<doc /'`.
   47
   48==== Desamb ==== #desamb
   49{{{
   50# Nakopirujeme nejaka data do HDFS
   51cut -f1 /corpora/vert/czes/czes10M.vert | hadoop dfs -put - czes10M.vert
   52# a spustime desamb
   53/corpora/programy/hadpipe.sh -d '<doc' -s 4 /home/hadoopnlp/stat/desamb.utf8.sh czes10M.vert czes10M.tagged
   54}}}
   55Desamb spouštějte s parametry `-d '<doc' -s 4`  (vyzkoušeno na !CzTenTenu2). Znamenají, že po 4 KiB bude na nejbližším  '<doc' začínat nový split. Na některých datech totiž výpočet  nedoběhne do konce, takže je dobré dávat malé vstupy, aby (po  nevyhnutelném násilném ukončení výpočtu) byly co nejmenší ztráty.
   56
   57==== Set ==== #Set
   58{{{
   59/corpora/programy/hadpipe.sh -d '<doc' /home/hadoopnlp/bin/setmarx.sh czes10M.tagged czes10M.set
   60}}}
   61==== Počet pozic v korpusu ==== #sumcorpus
   62{{{
   63echo -e '#!/bin/sh\ngrep -cv "^<"' > /tmp/token_count.sh
   64echo -e '#!/bin/sh\npaste -sd+ | bc' > /tmp/sum.sh
   65/corpora/programy/hadpipe.sh -r /tmp/sum.sh /tmp/token_count.sh  czes10M.vert tcount
   66hadoop dfs -cat tcount/part-*
   67}}}
   68==== Četnosti pozic v korpusu ==== #freqcorpus
   69{{{
   70echo -e '#!/bin/sh\ngrep -v "^<"' > /tmp/tokens.sh
   71echo -e '#!/bin/sh\nuniq -c' > /tmp/uniqc.sh
   72/corpora/programy/hadpipe.sh -c 0.95 -r /tmp/uniqc.sh /tmp/tokens.sh  czes10M.vert counts
   73hadoop dfs -cat counts/part-*
   74}}}
   75Parametr `-c 0.95` nastavuje počet reducerů 0.95 * <počet jader>.
   76
   77Hadoop Streaming odděluje mezi Map a Reduce klíč a hodnotu na znaku  <TAB>. Např. při sčítání bigramů rozdělených znakem <TAB> je  potřeba zadat `hadpipe.sh` s parametrem `-k 2`.
   78
   79=== Výstupní data === #output
   80Jsou v HDFS v souborech `<vystupni_adresar>/part-<cislo>`. Pro jejich kopírování slouží:
   81
   82{{{
   83hadoop dfs -getmerge czes10M.tagged /tmp/czes10M.tagged
   84}}}
   85nebo
   86
   87{{{
   88hadoop dfs -cat my_czes.tagged/part-* | less
   89}}}
   90=== Zabití úlohy === #kill
   91{{{
   92hadoop job -kill <job-id>
   93#Napriklad
   94hadoop dfs -kill job_201212191726_0001
   95}}}
   96`<job-id>` najdete na [http://alba:50030/ webu JobTrackeru].
   97
   98=== Řešení problémů === #problems
   99Logy démonů jsou v `/tmp/hadoop-logs` na všech strojích, logy úloh v `/tmp/hadoop-logs/userlogs`.
   100
   101=== Přístupová práva === #rights
   102Adresář `/user/<tvuj_login>` má přístupová práva `drwxrwxr-x`. Pokud nechceš, aby ostatní mohli přepisovat Tvá data, zadej:
   103
   104{{{
   105[http://nlp.fi.muni.cz/cs/Hadoop#CA-4b494de2cc18ef7cf4c8be33147ceec930af60d0_1 1] hadoop dfs -chmod g-w /user/<tvuj_login>
   106}}}
   107Právo čtení pro všechny se hodí při prohlížení [http://alba:50070/nn_browsedfscontent.jsp HDFS na webu].
   108
   109== Správa systému == #service
   110=== Konfigurace === #konfig
   111Adresář s konfiguračními soubory: `/home/hadoopnlp/conf`.
   112
   113Seznam podřízených uzlů: `/home/hadoopnlp/conf/slaves`.
   114
   115==== Restart clusteru ==== #restart
   116jako uživatel `hadoopnlp`.
   117
   118{{{
   119[http://nlp.fi.muni.cz/cs/HadoopAdmin#CA-8fdd76c399cc467ea734def3e4e0cc49086f82f3_1 1] stop-all.sh && start-all.sh
   120}}}
   121
   122==== Restart clusteru s vymazáním dat a logů ==== #restart2
   123Jako uživatel `hadoopnlp`.
   124
   125{{{
   126[http://nlp.fi.muni.cz/cs/HadoopAdmin#CA-b1be983b52128b49db09a69809ac2dad488ca631_1 1] reset_hadoop.sh
   127}}}
   128
   129==== Restart clusteru s mazáním a novou konfigurací ==== #restart3
   130
   131{{{
   132[http://nlp.fi.muni.cz/cs/HadoopAdmin#CA-b05e0bda1a14a99cd401b350cd50abe1e774f8f9_1 1] # 14 uzlu z B130, kde neni nkdo prihlaseny
   133[http://nlp.fi.muni.cz/cs/HadoopAdmin#CA-b05e0bda1a14a99cd401b350cd50abe1e774f8f9_2 2] stop-all.sh && available_nymfes.sh -bf | head -14 > ~/conf/slaves && echo y | reset_hadoop.sh
   134}}}
   135