Changes between Version 10 and Version 11 of cs/GrantoveProjekty


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2020, 5:24:11 PM (2 years ago)
Author:
yhribik
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/GrantoveProjekty

  v10 v11  
  44Členové Centra zpracování přirozeného jazyka jsou spoluřešiteli následujících grantových projektů:
  55
   6 * '''Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (AHISTO)''' [https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/55607 MUNI]
   7   * TA ČR TL03000365
   8   * 1.5.2020 - 31.4.2023
   9   * Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů internetu: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat. Vzhledem k rozsahu textového korpusu byl pro zpracování metadat zvolen testovací vzorek v podobě úředních písemností z husitské epochy (1419–1436). [[BR]][[BR]]
  610 * '''LINDAT/CLARIAH-CZ - Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ)''' [https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/48167 MUNI]
  711   * MŠMT LM2018101 (CEP: LM2018101)
  812   * 1.1.2019 - 31.12.2022
  913   * LINDAT/CLARIAH-CZ je Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy. Umožňuje archivaci, zpracování, správu a zpřístupnění dat, zdrojů a nástrojů z oblasti umění, humanitních a společenských věd. Cílem projektu je posílit a rozšířit výzkum obohacený o digitální zdroje a nástroje a podpořit výuku digitálních humanitních věd napříč tradičními humanitními obory filozofické fakulty. Cílem projektu je posílit a propagovat přístupy k výzkumu používající digitální zdroje a výpočetní kapacity umožňující řešit tradiční problémy humanitních oborů novými metodami a z nového úhlu pohledu. CLARIAH je panevropská síť propojující lidi s informacemi, znalostmi, obsahem, metodami, nástroji a technologiemi poskytovanými členskými státy. Projekt usiluje o zviditelnění digitálních a infrastrukturních produktů a systémů, stejně jako vědeckých článků, které vznikly s jejich využitím, na globální úrovni. Tomu napomůže vytvoření lokálního uzlu infrastruktury CLARIAH a zprostředkování metadat a odkazů na jedinečné digitální zdroje tvořené vědci na FF MU. [[BR]][[BR]]
  10  * '''Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (AHISTO)''' [https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/55607 MUNI]
  11    * TA ČR TL03000365
  12    * 1.5.2020 - 31.4.2023
  13    * Základním cílem projektu je zpřístupnit písemné prameny k českým středověkým dějinám širokému okruhu uživatelů internetu: vědcům, pracovníkům paměťových institucí, učitelům, studentům i nejširší veřejnosti. Projekt využije digitalizovaných dat portálu Czech medieval sources online, která budou převedena do nově implementovaného systému AHISTO. Ten propojí dosavadní obrazová data se semiautomaticky vytvářenou textovou databází a umožní plnotextové sémantické prohledávání textů i metadat, tvorbu pokročilých anotací a extrakci strukturních dat. Vzhledem k rozsahu textového korpusu byl pro zpracování metadat zvolen testovací vzorek v podobě úředních písemností z husitské epochy (1419–1436). [[BR]][[BR]]
  1414 * '''Modelling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being (FUTURE)''' [https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/46292 MUNI]
  1515   * GA ČR GX19-27828X
   
  5959   * 1.2.2013 - 31.1.2013
  6060   * Cílem projektu EuDML The European Digital Mathematics Library je zpřístupnit převážnou část korpusu matematické odborné literatury publikované v Evropě on-line, ve formě autoritativního a udržitelného digitálního repozitáře, vytvořeného a spravovaného sítí institucí. Dosavadní národní aktivity vedly k digitalizaci velkých objemů matematické literatury, zejména partnery tohoto projektu. Vydavatelé produkují nový materiál, který je třeba bezpečně archivovat a v dlouhodobém výhledu učinit viditelným, použitelným, interoperabilním v setrvalém korpusu. V EuDML se partneři spojí dohromady s vúdčími poskytovateli technologií, v budování propojení svých kolekcí pro vytvoření sítě dokumentů integrovaných v Evropě v matematických disciplínách.
   61
  6162Zajistí budoucnost takto vytvořené virtuální knihovny vytvořením organizační a technické infrastruktury, která umožní spojit bohatá metadata a nové kolekce matematických dokumentů a budou vyvíjet úsilí cílené na `open access' zpřístupnění této literatury celé evropské komunitě, zajišťujíce Evropě vedení v poskytování, dostupnosti a využití digitálního matematického obsahu. Konsorcium EuDML navrhne a vybuduje rozšiřitelnou elektronickou službu, která zintegruje matematický obsah poskytovatelů implementací jednoho místa přístupu k heterogenním a vícejazyčným zdrojům. Síť dokumentů bude vytvořena sloučením a rozšířením informací dostupných o dokumentech z jednotlivých kolekcí, a kombinací referencí celé sloučené knihovny. V zájmu této přidané hodnoty držitelé copyrightu souhlasí s politikou `moving wall' pro budoucí otevřený přístup k plným textům. [[BR]][[BR]]
   63
  6264 * '''LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat''' [http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2C06009 isVaV]
  6365   * MŠMT LM2010013