Changes between Version 2 and Version 3 of cs/ExtractionOfFactsGoldStandard


Ignore:
Timestamp:
Mar 22, 2016, 1:56:15 AM (8 years ago)
Author:
xkovar3
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ExtractionOfFactsGoldStandard

  v2 v3  
  3434* speciální symboly (např. symboly měn) a fráze s nimi, ale pouze pokud mají jasnou sémantiku, která spadá do naší klasifikace
  3535
  36 {{{
  37 #!html
  38  <input type="text" name="uco" id="uco"/>
  39  <input type="submit" name="Go" onclick="window.location.href='https://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/efa/gold/list.cgi?uco=' + document.getElementById('uco').value;"/>
  40 }}}
  4136
  42 == Praktické tipy ==
   37== Vlastní anotace ==
   38
   39bude probíhat v jednoduché webové aplikaci, na kterou se dostanete, pokud zkopírujete a vložíte do URL řádku svého prohlížeče následující adresu:
   40
   41{{{https://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/efa/gold/list.cgi?uco=xxxxxx}}}
   42
   43přičemž písmena {{{xxxxxxx}}} nahraďte svým UČO. Zobrazí se několik anotačních sad, které postupně projdete všechny. Po vybrání sady se otevře relativně krátký text v jednoduchém webovém editoru, kde můžete pouze měnit barvy -- používejte barvu pozadí, tedy to pravé ze dvou tlačítek v horní liště. **Vlastní text v žádném případě nijak neupravujte, ani pokud v něm najdete chybu.**
   44
   45Po dokončení anotace soubor odešlete tlačítkem ve spodní části stránky. Zobrazí se výsledek anotace a odkaz na původní seznam, kde bude indikováno, že jste příslušnou část úkolu splnili. Můžete si hotovou anotaci znovu prohlédnout, případně anotovat znovu. V aplikaci není možné jednoduše upravit již uloženou anotaci (takže si vždy dobře prohlédněte, co odesíláte).
   46
   47Po dokončení všech částí anotace nás informujte, že můžeme zahájit hodnocení -- e-mailem na adresy xkovar3@fi.muni.cz a hales@fi.muni.cz . Rovněž připojte několik krátkých postřehů o tom, co se vám rozhodovalo špatně a proč, a co naopak dobře (bude rovněž bráno v potaz při hodnocení, ale spíše okrajově).
   48
   49Jakékoli dotazy směřujte na e-mailovou adresu xkovar3@fi.muni.cz, do předmětu vždy uvádějte kód IB030.
   50
   51
   52== Příklad ==
   53
   54Příklad dobře anotovaného textu: https://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/efa/gold/priklad.finished.html
   55Původní stav a legenda k barvám: https://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/efa/gold/xkovar3_1.html
   56
   57
   58=== Praktické tipy ===
  4359
  4460* Všimněte si, že řazení sémantických kategorií kopíruje obvyklý pořádek větných členů (asi tedy hlavně anglických) SVOMPT -- tedy Subject, Verb, Object, Manner, Place, Time. Může vám to posloužit jako mnemotechnická pomůcka při anotaci.
  4561* pokud označujete pouze jedno slovo, nejrychlejší bude dvojklik na něj
  4662* práce vám půjde mnohem lépe od ruky s myší než např. s touchpadem
   63* funkce "zpět" je v editoru dostupná jako Ctrl+Z
   64
   65
   66== Hodnocení ==
   67
   68Na základě ručního vyhodnocení náhodného vzorku vámi anotovaných dat vám budou přiděleny body. V úvahu bude brána zejména míra dodržení výše uvedených pokynů a faktická (lingvistická) správnost a kvalita anotace.