Changes between Version 9 and Version 10 of cs/ExtractionOfFactsGoldStandard


Ignore:
Timestamp:
Mar 22, 2016, 2:22:45 AM (8 years ago)
Author:
xkovar3
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ExtractionOfFactsGoldStandard

  v9 v10  
  55== Pravidla anotace ==
  66
  7 Základními jednotkami pro nás jsou fráze na úrovni klauze (jednoduché věty) -- podmět, přísudek, předmět atp. Označujeme vždy **největší možné fráze**, které spadají do dané třídy, resp. odpovídají na příslušnou otázku; jejich další vnitřní struktura nás již nezajímá. Např. v případě věty **"Vzal jsem si na sebe boty z Německa."** označíme *boty z Německa* jako předmět a fráze **z Německa** již nás dále nezajímá.
   7Základními jednotkami pro nás jsou fráze na úrovni klauze (jednoduché věty) -- podmět, přísudek, předmět atp. Označujeme vždy **největší možné fráze**, které spadají do dané třídy, resp. odpovídají na příslušnou otázku; jejich další vnitřní struktura nás již nezajímá. Např. v případě věty **"Vzal jsem si na sebe boty z Německa."** označíme **boty z Německa** jako předmět a fráze **z Německa** již nás dále nezajímá.
  88
  99Vaším úkolem je tedy identifikovat tyto fráze na základě jazykové intuice a přiřadit k nim sémantické třídy.
   
  2626* **zvratná zájmena "se", "si"**, a to ani tehdy, jsou li součástí přísudku, např. jako reflexivum tantum
  2727  * s výjimkou případu, kdy tato zájmena leží uvnitř fráze, jako např. "smějící se bestie"
   28* **citoslovce**
   29* **oslovení**
  2830
  2931Naopak označujeme:
   
  4749**Jsme si vědomi toho, že u některých rozhodnutí bude existovat více dobrých možností (nebo naopak žádná nebude dost dobrá) -- není ovšem reálné všechny pokrýt jakýmkoli vysvětlujícím textem. V případě, že budete nerozhodní, se rozhodujte podle své jazykové intuice -- např. jakou otázkou byste se na danou skutečnost zeptali zrovna vy?**
  4850
  49 **Rozdíly v řešení sporných případů nebudou předmětem hodnocení.**
   51**Rozdíly v řešení sporných případů nebudou předmětem hodnocení.** Pravidla mohou být nicméně v průběhu řešení upřesněna, zejména v reakci na případné dotazy. O každé změně vás budeme informovat e-mailem.
  5052
  5153Po dokončení všech částí anotace nás informujte, že můžeme zahájit hodnocení -- e-mailem na adresy xkovar3@fi.muni.cz a hales@fi.muni.cz . Rovněž připojte několik krátkých postřehů o tom, co se vám rozhodovalo špatně a proč, a co naopak dobře (bude rovněž bráno v potaz při hodnocení, ale spíše okrajově).