Changes between Initial Version and Version 1 of cs/ExtractionOfFactsGoldStandard


Ignore:
Timestamp:
Mar 22, 2016, 1:30:36 AM (7 years ago)
Author:
xkovar3
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ExtractionOfFactsGoldStandard

  v1 v1  
   1= Anotace dat pro extrakci informací =
   2
   3Cílem projektu je vytvořit podklady pro vyhodnocení programu, který provádí hrubou extrakci informací z českého textu. V zásadě se jedná o nalezení sémanticky ucelených jmenných, předložkových a slovesných frází a jejich zařazení do základních sémantických tříd. Tyto třídy zhruba odpovídají kategoriím větného rozboru, jak je vyučován na středních školách -- nebo také z jiného pohledu, určují otázky, kterými je možné se na danou část věty zeptat.
   4
   5== Pravidla anotace ==
   6
   7Základními jednotkami pro nás jsou fráze na úrovni klauze (jednoduché věty) -- podmět, přísudek, předmět atp. Označujeme vždy **největší možné fráze**, které spadají do dané třídy, resp. odpovídají na příslušnou otázku; jejich další vnitřní struktura nás již nezajímá. Např. v případě věty **"Vzal jsem si na sebe boty z Německa."** označíme *boty z Německa* jako předmět a fráze **z Německa** již nás dále nezajímá.
   8
   9Vaším úkolem je tedy identifikovat tyto fráze na základě jazykové intuice a přiřadit k nim sémantické třídy.
   10Třídy, které budeme rozpoznávat, jsou tyto (v závorce vždy otázky, na které příslušná fráze může odpovídat):
   11
   12* podmět (kdo/co)
   13* přísudek
   14* předmět (koho/co, komu/čemu, kým/čím, ...), rovněž jmenná část přísudku nebo doplněk
   15* způsob, míra, důvod (jak, proč, ...)
   16* místo (kde, kam, kudy, odkud, ...)
   17* čas (kdy, odkdy, dokdy, ...)
   18* jiné příslovečné určení (používejte co nejméně)
   19
   20Takto identifikované fráze většinou nebudou pokrývat všechna slova textu (i když většinu ano). Zejména neoznačujeme:
   21
   22* **interpunkci** (pokud není součástí jiné fráze)
   23* **spojky a částice** (pokud nejsou součástí jiné fráze)
   24* **mezery a interpunkci** na začátku/konci fráze
   25  * s výjimkou pravé závorky v případě, že levá je součástí fráze
   26* **zvratná zájmena "se", "si"**, a to ani tehdy, jsou li součástí přísudku, např. jako reflexivum tantum
   27  * s výjimkou případu, kdy tato zájmena leží uvnitř fráze, jako např. "smějící se bestie"
   28
   29Naopak označujeme:
   30
   31* osobní zájmena
   32* vztažná a tázací zájmena, pokud mají v klauzi některou ze sledovaných funkcí
   33* čísla, číslovky a fráze s nimi
   34* speciální symboly (např. symboly měn) a fráze s nimi, ale pouze pokud mají jasnou sémantiku, která spadá do naší klasifikace
   35
   36{{{
   37#!html
   38<form action=<https://nlp.fi.muni.cz/projekty/set/efa/gold/list.cgi">
   39 <input type="text" name="uco"/>
   40 <input type="submit" name="Go"/>
   41</form>
   42}}}
   43
   44== Praktické tipy ==
   45
   46* Všimněte si, že řazení sémantických kategorií kopíruje obvyklý pořádek větných členů (asi tedy hlavně anglických) SVOMPT -- tedy Subject, Verb, Object, Manner, Place, Time. Může vám to posloužit jako mnemotechnická pomůcka při anotaci.
   47* pokud označujete pouze jedno slovo, nejrychlejší bude dvojklik na něj
   48* práce vám půjde mnohem lépe od ruky s myší než např. s touchpadem