Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Euromasters


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2014, 2:24:03 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Euromasters

  v1 v1  
   1= Program Euromasters in Speech and Linguistics - Mistři Evropy v jazyku i řeči = #Mist.2BAVk-i_Evropy_v_jazyku_i_.2BAVk-e.2BAQ0-i
   2== Důvody vzniku programu Euromasters in Speech and Linguistics == #D.2BAW8-vody_vzniku_programu_Euromasters_in_Speech_and_Linguistics
   3Pokusy  vyvinout systém, který by používal lidskou  řeč jako prostředek pro   komunikaci s počítaci, ukázaly, že k dosažení úspěchu je potřeba  pokročit jak v oblasti rozpoznávání řeči, tak zpracování přirozeného  jazyka (NLP) celkově.  Při pohledu na růst v oblasti jazykového  inženýrství se výrazně zvyšuje poptávka  po lidech, kteří jsou schopni  pracovat v týmech složených ze specialistů na  mluvenou řeč, NLP i  informatiku.
   4
   5Členové  těchto týmů by měli být schopni pracovat společně a měli by tedy   rozumět hlavním aspektům dalších příbuzných oborů. Těžko bychom hledali  nějaký  existující studijní obor zaměřený na mluvenou řeč nebo na NLP,  jenž by propojil  tyto dvě oblasti, a to i v připadech, kdy jsou oba  vyučovány v rámci jedné  instituce.
   6
   7== Participující organizace == #Participuj.2BAO0-c.2BAO0_organizace
   8V  rámci platformy programu Evropské unie Sokrates vytvořilo a  implementovalo sdružení universit v Aalborgu, Athénách, Barceloně,  Bonnu, Brně, Edinburghu, Erlangenu, Essexu, Lausanne, Saarbruckenu,  Sheffieldu, Stuttgartu, Patrasu a Utrechtu program studia, které umožnilo  studentům získat kvalifikaci potřebnou pro týmovou práci v jazykového  inženýrství.
   9
   10== Organizace studia == #Organizace_studia
   11Kvůli  právním bariérám znemožňujícím realizovat magisterský stupeň na   celoevropské  úrovni bylo rozhodnuto schéma, které kombinovalo  národní systémy  s požadovaným obsahem studia. Student, který studoval v  rámci programu "European Masters  in Speech and Linguistics", nehledě na  zemi nebo vzdělávací systém, opustil universitu s diplomem v rámci  národních zvyklostí a s osvědčením dokládajícím,  že student splnil  všechny požadavky pro Masters.
   12
   13== Záštita == #Z.2BAOEBYQ-tita
   14Tento  projekt posvětily Evropská asociace pro mluvenou řeč  (The European  Speech Communication Association) a  Evropské shromáždění  asociací pro  počítačovou lingvistiku (European Chapter of the Association  for  Computational Linguistic). Jejich prezidenti výše uvedené   osvědčení podepisovali.
   15
   16== OBSAH STUDIA == #OBSAH_STUDIA
   17Obsah Euromasters je vymezen následujícími tématickými oblastmi:
   18
   19 * Teoretická lingvistika
   20 * Fonetika a fonologie
   21 * Kognitivní modely pro zpracování řeči a jazyka
   22 * Zpracování přirozeného jazyka
   23 * Zpracování řečových signálů
   24 * Rozpoznávání řeči na pomocí statistických vzorů
   25 * Aplikace jazykového inženýrství
   26
   27Ke  každé této oblasti byl vytvořen rozsáhlý kontrolní seznam, který slouží   k posouzení, jak jednotlivé výukové kursy pokrývají program European  Masters.
   28
   29Navíc  se očekává, že každý student tohoto programu stráví alespoň tři měsíce v  zahraničí. Nedílnou součástí studia je taktéž ověřování dovedností  v  praxi, nejlépe v průmyslu. V plánu bylo jednou ročně   uspořádat Velikonoční (Letní) školu, na které by se sešli všichni  studenti  tohoto programu. V jejím rámci by byli naplánovány intenzivní  studijní kursy, presentace na průmyslových aplikacích a - v dlohodobém  horizontu -  i pokusy se zkoušením.
   30
   31== Účast university == #A.2BANoBDQ-ast_university
   32Katedry, které si přáli účastnit se programu EuroMasters, museli poskytnout následující informace:
   33
   34 * Popis kursů vypisovaných katedrou s ohledem na předepsaný obsah EuroMasters - [http://www.cstr.ed.ac.uk/EuroMasters/ viz zde]
   35 * Následovat  má průchod studenta studiem včetně odborných stáží a  získaných národních diplomů.
   36 * Pokud  se to požaduje, je potreba navrhnout, jak si může student doplnit chybějící obsah jinde, tj. kursy jiných universit.
   37 * Popis, jak  bude výměna studentů realizována (nejčastěji to bude v rámci programu Socrates/Erasmus, aby bylo možno se vyhnout problémům s poplatky).
   38 * Procedury,  které provede zkouškova komise katedry (oboru), než student obdrží osvědčení European Master.
   39
   40Přihlášky kateder byli projednány Radou tohoto projektu (Master Board).
   41
   42== Účast studentů == #A.2BANoBDQ-ast_student.2BAW8-
   43Studenti,  kteří chtěli získat osvědčení European Master, mohli tento program  absolvovat na libovolné zúčastněné universitě. Optimální volba závisela  téměř výlučně na kvalifikaci a předchozích studiích oboru. Možnosti  se v  současné době pohybovali mezi plným čtyřletým studiem (bez předchozích  požadavků) až po dvou nebo třísemestrální studium, které však vyžadovalo předchozí kvalifikaci.
   44
   45Další informace najdete [http://www.cstr.ed.ac.uk/EuroMasters/ na tomto místě].