wiki:cs/ElektronickaPostaCZPJ

Version 3 (modified by xkocinc, 10 years ago) (diff)

--

Elektronická pošta v CZPJ

Centrum má vlastní poštovní server na počítači aurora. Každý člen Centra má tedy vlastní e-mailovou adresu: uzivatel@aurora.fi.muni.cz. Pokud si přejete, aby vám pošta chodila na jinou adresu, je třeba si nastavit její přeposílání (viz. technické informace).

Pro lokální čtení pošty je na každém stroji nainstalován program mutt, případně alpine. Není třeba se pro čtení pošty připojovat na počítač aurora.

WebMail

Pro čtení (i odesílání) pošty, která vám chodí na auroru, můžete použít webové rozhraní. Stačí kliknout na odkaz "Webmail" v NLP ISu.

Budete se muset nejprve autentizovat pro přístup k webmailu a poté ještě v samotné aplikaci. Pro obě autentizace použijte stejné heslo jako do NLP ISu.

Filtrování spamů

Na serveru aurora.fi.muni.cz je nastaveno systémové filtrování nevyžádané pošty. Emaily jsou hodnoceny programem SpamAssassin?, ty které jsou označeny jako spam, jsou potom filtrovány pomocí programu procmail.

Implicitní nastavení je takové, že maily označené jako spam jsou ukládány do mailboxu mailbox.spam v domovském adresáři uživatele a hlášení procmailu jsou ukládána do souboru .procmail.log také v domovském adresáři uživatele.

Tato nastavení je možné změnit tak, že uživatel si ve svém domovském adresáři vytvoří soubor .procmail.setup, ve kterém nastaví proměnné SPAM_MAILBOX (mailbox pro ukládání spamů) a LOGFILE (soubor pro hlášení z procmailu). Tedy soubor .procmail.setup může mít následující podobu:

SPAM_MAILBOX=$HOME/mail/spam
LOGFILE=$HOME/logs/procmail

Je možné použít proměnnou $HOME, která obsahuje absolutní cestu k domovskému adresáři (tedy např. /home/xprocha6).

Pokud budete mít nastavený logovací soubor do svého domovského adresáře, kontrolujte občas jeho velikost, případně jej promazávejte.

Kontrolujte také pravidelně mailbox pro ukládání spamů. Mohou se vyskytnout tzv. false-positives, tedy emaily, které nejsou spamy, ale byly chybně ohodnoceny jako spam a dostaly se tak do spamového mailboxu. Naopak je také možné, že ne každý spam bude jako spam ohodnocen a může tak propadnout do Vašeho běžného mailboxu.

Tyto situace je možné řešit pomocí programu sa-learn. Tento program umí učit SpamAssassin, které maily má považovat za spam a které ne. Více se dozvíte v manuálové stránce (man sa-learn). sa-learn je dostuný na serverech CZPJ aurora, athena a na stanicích s testing/unstable (3.1) verzí operačního systému Debian GNU/Linux.