Changes between Initial Version and Version 1 of cs/ElektronickaPostaCZPJ


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 3:47:13 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/ElektronickaPostaCZPJ

  v1 v1  
   1= Elektronická pošta v NLPlab = #Elektronick.2BAOE_po.2BAWE-ta_v_NLPlab
   2[[BR]]  Laboratoř má vlastní poštovní server na počítači `aurora`. Každý člen laboratoře má tedy vlastní e-mailovou adresu: `uzivatel@aurora.fi.muni.cz`. Pokud si přejete, aby vám pošta chodila na jinou adresu, je třeba si nastavit její přeposílání (viz. [http://www.fi.muni.cz/tech/unix/dorucovani.xhtml technické informace]).
   3
   4Pro lokální čtení pošty je na každém stroji nainstalován program `mutt`, případně `alpine`. Není třeba se pro čtení pošty připojovat na počítač `aurora`.
   5
   6== !WebMail == #WebMail
   7Pro čtení (i odesílání) pošty, která vám chodí na auroru, můžete použít webové rozhraní. Stačí kliknout na odkaz "Webmail" v [https://nlp.fi.muni.cz/nlpis NLP IS]u. 
   8
   9Budete  se muset nejprve autentizovat pro přístup k webmailu a poté ještě v  samotné aplikaci. Pro obě autentizace použijte stejné heslo jako do NLP  ISu.   
   10
   11== Filtrování spamů == #Filtrov.2BAOE-n.2BAO0_spam.2BAW8-
   12Na serveru `aurora.fi.muni.cz` je nastaveno systémové filtrování nevyžádané pošty. Emaily jsou hodnoceny programem SpamAssassin, ty které jsou označeny jako spam, jsou potom filtrovány pomocí programu `procmail`.
   13
   14Implicitní nastavení je takové, že maily označené jako spam jsou ukládány do mailboxu `mailbox.spam` v domovském adresáři uživatele a hlášení procmailu jsou ukládána do souboru `.procmail.log` také v domovském adresáři uživatele.
   15
   16Tato nastavení je možné změnit tak, že uživatel si ve svém domovském adresáři vytvoří soubor `.procmail.setup`, ve kterém nastaví proměnné `SPAM_MAILBOX` (mailbox pro ukládání spamů) a `LOGFILE` (soubor pro hlášení z procmailu). Tedy soubor `.procmail.setup` může mít následující podobu:
   17
   18{{{
   19SPAM_MAILBOX=$HOME/mail/spam
   20LOGFILE=$HOME/logs/procmail
   21}}}
   22Je možné použít proměnnou `$HOME`, která obsahuje absolutní cestu k domovskému adresáři (tedy např. `/home/xprocha6`).
   23
   24Pokud  budete mít nastavený logovací soubor do svého domovského adresáře,  kontrolujte občas jeho velikost, případně jej promazávejte.
   25
   26Kontrolujte  také pravidelně mailbox pro ukládání spamů. Mohou se vyskytnout tzv.  false-positives, tedy emaily, které nejsou spamy, ale byly chybně  ohodnoceny jako spam a dostaly se tak do spamového mailboxu. Naopak je  také možné, že ne každý spam bude jako spam ohodnocen a může tak  propadnout do Vašeho běžného mailboxu.
   27
   28Tyto situace je možné řešit pomocí programu `sa-learn`. Tento program umí učit SpamAssassin, které maily má považovat za spam a které ne. Více se dozvíte v manuálové stránce (man sa-learn). `sa-learn` je dostuný na laboratorních serverech `aurora`, `athena` a na stanicích s testing/unstable (3.1) verzí operačního systému Debian GNU/Linux.