Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Disco


Ignore:
Timestamp:
Mar 13, 2014, 4:23:56 PM (7 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Disco

  v1 v1  
   1= Disco = #Disco-1
   2Open source implementace systému MapReduce vyvinutá v [http://research.nokia.com/ Nokia Research Center].
   3
   4== Požadavky == #Po.2BAX4-adavky
   5 * přístup na stroj alba
   6 * Python 2.7.3
   7
   8== Konfigurace clusteru == #Konfigurace_clusteru
   9 Master:: alba
   10 Slaves:: aura asteriaXX nymfeXX
   11
   12Na stroji aura je spouštěn Python 2.7.3 z modulu `pythn-2.7.3` (chybějící `o` není chyba!!!) - nastaveno v `/home/hadoopnlp/.bashrc` kvůli defaultní verzi 2.6.6.
   13
   14== Příklad použití - četnosti slov v textu ==
   15 * Uložte si následující zdroják do `$YOUR_DIR/count_words.py`
   16
   17{{{
   18[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_1 1] #!/usr/bin/python
   19[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_2 2] import sys
   20[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_3 3] from disco.core import Disco, result_iterator
   21[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_4 4] from disco.func import sum_combiner
   22[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_5 5] master = "disco://neptun02"
   23[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_6 6] def fun_map(line, params):
   24[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_7 7]         for word in line.split():
   25[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_8 8]                 yield word, 1
   26[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_9 9] def fun_reduce(iter, out, params):
   27[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_10 10]         stats = {}
   28[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_11 11]         for word, count in iter:
   29[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_12 12]                 stats[word] = stats.get(word, 0) + int(count)
   30[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_13 13]         for word, total in stats.iteritems():
   31[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_14 14]                 out.add(word, total)
   32[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_15 15] results = Disco(master).new_job(name='nlplab-test:count_words',
   33[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_16 16]                                      input=sys.argv[1:],
   34[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_17 17]                                      map=fun_map,
   35[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_18 18]                                      reduce=fun_reduce).wait()
   36[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_19 19] for word, total in result_iterator(results):
   37[https://nlp.fi.muni.cz/cs/Disco#CA-00e712e83cb8133634ce8d6aa0a6fd0d6b049553_20 20]         print word, total
   38
   39}}}
   40 * Podívejte se na [http://neptun02:8989/index.html status]. Pokud svítí některý stroj červeně, zkuste:
   41
   42{{{
   43ssh nymfeXX mkdir -p /tmp/disco_root/ddfs
   44}}}
   45
   46Chvilku počkejte, a pokud nepomohlo, odstraňte ho v [http://alba:8989/config.html nastavení] kliknutím na `remove` a `save table`.
   47
   48 * Na stroji `neptun02`:
   49
   50{{{
   51export PATH="$PATH:/home/xhancar/dp/disco/bin"
   52export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:/home/xhancar/dp/disco/lib"
   53ddfs push data:test /home/xhancar/dp/bigdata/x*
   54}}}
   55 * Potom můžete na všech strojích v labu, kde je Python 2.6 (např. na `neptunXX`), spustit `count_words.py`:
   56
   57{{{
   58export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:/home/xhancar/dp/disco/lib"
   59chmod u+x $YOUR_DIR/count_words.py
   60$YOUR_DIR/count_words.py data:test > results
   61}}}
   62== Debugování ==
   63Základ je parameter `show` v `job.wait(show=True)`
   64
   65Ve vzdáleně běžících funkcích (map, reduce, ...) nepište nic na STDOUT a výstupy na STDERR by měly mít [http://disco.readthedocs.org/en/0.4.4/howto/worker.html#message-format tento formát].
   66
   67Pokud je problém jen na určitém stroji: Spustit tam master (`disco start`), nechat jako slave pouze `localhost` a spustit úlohu tam.