Changes between Initial Version and Version 1 of cs/DenOtevrenychDveri


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2014, 11:11:43 AM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/DenOtevrenychDveri

  v1 v1  
   1= Den otevřených dveří = #Den_otev.2BAVk-en.2BAP0-ch_dve.2BAVkA7Q-
   2Určeno jak pro zájemce o studium, tak pro zájemce o cokoliv, pro zájemce o doktorské studium máme i [[DODPhD|pokročilejší informace]].
   3
   4 * jeden z oborů, které je možné na FI studovat, je i ''Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka''
   5
   6
   7 * přirozený jazyk = náš lidský jazyk (čeština, slovenština, angličtina)
   8 * snažíme se o porozumění jazyku počítačem.
   9 * kámen mudrců NLP: komunikace s počítačem v přirozeném jazyce a strojový překlad.
   10 * s  jazykem pracujeme empiricky, jako s živým systémem, nepíšeme básně ani  prózu (ale můžeme je studovat), nerozebíráme literární díla
   11 * jazyk vidíme skrze korpusy (odkaz), což jsou obrovské (miliardové) soubory slov
   12 * pracujeme tím pádem s velkými objemy dat, máme výkonné servery a píšeme efektivní programy (v různých programovacích jazycích)
   13 * studujeme  jazyk na několika úrovních (které se vyučují už na základní škole, ale  my je bereme trochu víc vážně): tvaroslovné (morfologické), syntaktické i  významové (sémantické)
   14 * jak  souvisí lingvistika s informatikou? aplikace jsou: jazykové korektory,  vyhledávače (proč umí Seznam najít i slova v jiném pádu?), výkladové a  překladové slovníky, dotazovací systémy (UIO), překlad
   15 * spolupracujeme s FF (obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika)
   16
   17== Slovotvorná rovina zpracování přirozeného jazyka == #Slovotvorn.2BAOE_rovina_zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
   18
   19 * slova se skládají z kmenů, předpon, přípon, koncovek
   20 * slova jsou ohebná (pád-číslo-rod, osoba-číslo-čas) a neohebná
   21 * máme program, který pro každé slovo dokáže určit, co je zač ([http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka/ wwwajka]) - Seznam.cz jej používá na lemmatizaci, čili lze hledat slova zapsaná v libovolném korektním tvaru.
   22
   23
   24 * máme díky tomu i [http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/index.php oháčkovávač], který využívá také Seznam.cz - tím pádem lze hledat i slova bez diakritiky.
   25
   26
   27 * může se použít taky na opravu překlepů (spell-checker)
   28 * když nevíme, jak se něco píše, můžeme se podívat do [http://prirucka.ujc.cas.cz/ Internetové jazykové příručky] - spolupráce s ÚJČ
   29
   30
   31
   32== Syntaktická rovina zpracování přirozeného jazyka == #Syntaktick.2BAOE_rovina_zpracov.2BAOE-n.2BAO0_p.2BAVk-irozen.2BAOk-ho_jazyka
   33
   34 * věty jsou tvořeny ze slov, ale ne ledajak, podle pravidel
   35 * tato pravidla tvoří tzv. syntax určitého jazyka
   36 * pamatujeme si ze základní školy nechvalně proslulé větné rozbory, a máme program, který je umí dělat za nás ([http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwsynt/ wwwsynt])
   37
   38
   39
   40== Sémantická a lexikální rovina == #S.2BAOk-mantick.2BAOE_a_lexik.2BAOE-ln.2BAO0_rovina
   41
   42 * máme k dispozici překladové slovníky (LEDA)
   43 * máme  i speciální slovníky: Slovník spisovného jazyka českého, Slovník  spisovné češtiny, Příruční slovník jazyka českého, Slovník cizích slov,  Slovník českých synonym, Slovník české frazeologie a idiomatiky: výrazy  slovesné i neslovesné. (DEB, DEBDict)
   44 * máme taky sítě slov (hierarchický slovník, sémantická/významová databáze): [https://nlp.fi.muni.cz/cs/WordNet WordNet] (viz Visual Browser) - podobnost s biologickou taxonomií
   45
   46
   47 * zjistíme, že luxovat může člověk za pomocí stroje ([http://nlp.fi.muni.cz/verbalex/html2/generated/alphabet/ VerbaLex])
   48
   49
   50
   51[http://nlp.fi.muni.cz/%7Expopelk/screencast.avi http://nlp.fi.muni.cz/~xpopelk/screencast.avi]
   52
   53[http://nlp.fi.muni.cz/%7Expopelk/final.avi http://nlp.fi.muni.cz/~xpopelk/final.avi]
   54
   55[http://nlp.fi.muni.cz/%7Expopelk/dod.avi http://nlp.fi.muni.cz/~xpopelk/dod.avi]
   56
   57Schéma krátké verse výkladu:
   58
   59 * verse 2012
   60
   61
   62 * verse 2013
   63
   64
   65
   66== Příklady z korpusu == #P.2BAVkA7Q-klady_z_korpusu
   67
   68 * Peking, hlavní město USA, přivítalo císaře Evropské unie.
   69 * "Pravda a láska" jsou ošklivá a falešná slovíčka.
   70 * Petr viděl, že se Marie koupe s Pavlem, a hrozně si přál, aby se v tomto okamžiku proměnil v Pavla.
   71 * Pane vrchní, jednou pivo s rumem, jednou bez. 
   72 * Petr na mě hodil své obrovitánské trenýrky, což byla zbraň odpovídající dvěma atomovým bombám svrženým na Hirošimu.