wiki:cs/Coursera

Version 9 (modified by Zuzana Nevěřilová, 10 years ago) (diff)

--

Doporučujeme z Coursera

Vyzkoušeli jsme tyto kurzy a můžeme je doporučit jako doplněk ke studiu počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka:

Joe Warren, Scott Rixner et al.: An Introduction to Interactive Programming in Python

Zajímavý a zábavný způsob, jak se naučit nebo si zlepšit své programátorské zručnosti v jazyce Python. Kurz postupně přechází od jednoduchých programů jenom s textovým výstupem až po komplikovanější algoritmy, které jsou demonstrovány na hrách s grafickým výstupem - student si v rámci "mini-projektů" naprogramuje různe hry - Pong, Blackjack nebo Asteroids. Projekty si studenti navzájem hodnotí a tím mají nejen přístup k různým způsobům vypracování daného problému, ale i feedback k jejich vlastním programům.

http://www.coursera.org/course/interactivepython

Keith Devlin: Introduction to Mathematical Thinking

Kurz určený spíš středoškolákům nebo nováčkům, kteří začínají s vysokoškolskou matematikou. Nejde tu o nějaké výpočty, Keith Devlin (Stanford) se skutečně soustředí na otázky matematického způsobu přemýšlení. Začíná úvahou nad přesným vyjadřováním, pokračuje přes otázky z výrokové a predikátové logiky a pokračuje k matematickému důkazu. Kurz dá něco i těm, kteří mají vysokoškolskou matematiku za sebou, ale ne vždy věděli, proč se určitou část látky učili.

Úkoly jsou formou testu. Je užitečné projít diskusní fóra.

http://www.coursera.org/course/maththink

Dan Jurafsky, Chris Manning: Natural Language Processing

Přední odborníci na zpracování přirozeného jazyka (především statistickými metodami) představují ohromné množství technik a postupů běžných v oblasti. Úkoly jsou programovací, na výběr je Java nebo Python. Kurz je poměrně časově náročný, protože u programování se můžete "zasekat" skutečně na dlouho. Na druhou stranu, kde jinde se dozvíte vše od regulárních výrazů až po to, jak funguje Watson od IBM?

http://www.coursera.org/course/nlp

Andrew Ng: Machine Learning

Tento kurz strojového učení začíná ve spojitém světě (extrapolace), ale pokračuje ve světě diskrétním, kde se zabývá klasifikačními úlohami a způsoby, jak je řešit. Naprogramujete si metodu gradientů, K-NN, shlukování atd. Programuje se v MatLabu jeho nebo volné verzi Octave. Přestože jsou témata poměrně náročná, nepotřebujete kromě odvahy nic zvláštního - vše je velmi pěkně vysvětleno, po pár prvních lekcích si oblíbíte maticový a vektorový počet.

https://www.coursera.org/course/ml

Kevin Werbach: Gamification

Gamifikovat či negamifikovat? To je, oč tu běží. Kevin Werbach neučí programování, ale jeho kurz poskytne pohled z té druhé strany: jaké techniky gamifikace aplikovat na určitou skupinu aplikací? Jak udělat zábavný software? Které techniky fungují a které ne? Ne vždy, když přidáte na web PBL (points, badges, levels), máte vyhráno. V kurzu jsou průběžné testy a krátké eseje, které si účastníci vzájemně vyhodnocují. Součástí kurzu jsou i rozhovory se zástupci herního průmyslu.

https://www.coursera.org/course/gamification