Changes between Version 4 and Version 5 of cs/Cestina


Ignore:
Timestamp:
Aug 8, 2017, 3:37:33 PM (5 years ago)
Author:
x413827
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Cestina

  v4 v5  
  1414Rozdělit text na věty se zdá jednoduché: kde je tečka, tam je konec věty. Ve skutečnosti věta končí tečkou jen někdy (protipříkladem budiž nadpisy nebo odrážky), někdy končí tečkou zkratka a za čísly jsou tečky vůbec záhada.
  1515
  16 === Stránky projektů ===
   16=== Stránka projektu ===
  1717
  18  * Rozdělovač Petra Machovce: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/rozdelovac_vet/home.cgi
  19  * `unitok`: http://corpus.tools/
   18 * http://nlp.fi.muni.cz/projekty/rozdelovac_vet/home.cgi
  2019
  2120== Tokenizace ==
  2221
  23 Tokenizace je rozdělení věty na slova. Co je slovo? Zpravidla je to ta část mezi mezerami (a, ano, interpunkcí). Co je ''tys'' ve větě ''tys to spletl'': jedno slovo nebo dvě? Co jsou slova v případech jako ''jakž takž'', ''jakžtakž'', ''UB 40'', ''UB40'', ''192.0.0.1'', ''I'm''?
  24 Tokenizace je částečně jazykově závislá, pro češtinu lze použít nástroj `unitok` s nastavením českého jazyka:
   22Tokenizace je rozdělení věty na slova. Co je slovo? Zpravidla je to ta část mezi mezerami (a, ano, interpunkcí). Co je ''tys'' ve větě ''tys to spletl'': jedno slovo nebo dvě? Co jsou slova v případech jako ''jakž takž'', ''jakžtakž'', ''UB 40'', ''UB40'', ''192.0.0.1'', ''I'm''?
   23Tokenizace je částečně jazykově závislá, pro češtinu lze použít nástroj `unitok` s nastavením českého jazyka.
  2524
  2625Spuštění nástroje `unitok` na strojích CZPJ:
   
  3534== Morfologická analýza ==
  3635
  37 Cílem morfologické analýzy je určit základní tvar (lemma) a gramatické kategorie tokenu. Typicky jeden token může mít více gramatických kategorií (např. slovo ''zdraví'' může být podstatné jméno v jednotném čísle, v množném čísle, přídavné jméno i sloveso). Morfologický analyzátor vypíše všechny možnosti.
   36Cílem morfologické analýzy je určit základní tvar (lemma) a gramatické kategorie tokenu. Jeden token může mít více gramatických kategorií (např. slovo ''zdraví'' může být podstatné jméno v jednotném či množném čísle, přídavné jméno i sloveso). Morfologický analyzátor vypíše všechny možnosti.
  3837
  3938Gramatické kategorie jsou kódovány pomocí morfologických značek.
   
  5756JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel ŠMERK. Czech Morphological Tagset Revisited. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 29-42, 14 s. ISBN 978-80-263-0077-9. https://is.muni.cz/auth/publication/959110 (dostupný po přihlášení do IS MU).
  5857
  59 Stránka projektu:
   58=== Stránky projektů ===
  6059
  61 `ajka`: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/
   60* `ajka`: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/
  6261
  63 `majka`: http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser/
   62* `majka`: http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser/
  6463
  6564== Morfologická desambiguace (tagging) ==
  6665
  67 Morfologická desambiguace redukuje výstup morfologické analýzy na jeden základní tvar a jednu značku, které jsou platné pro token v konkrétním kontextu. Z věty ''Neustále se ženu za lepšími výsledky.'' je jasné, že ''ženu'' je sloveso v první osobě jednotného čísla. Výstupem morfologické desambiguace je tedy seznam trojic (token, základní tvar, gramatická značka) pro každou větu.
   66Morfologická desambiguace redukuje výstup morfologické analýzy na jeden základní tvar a jednu značku, které jsou platné pro token v konkrétním kontextu. Z věty ''Neustále se ženu za lepšími výsledky'' je jasné, že ''ženu'' je sloveso v první osobě jednotného čísla. Výstupem morfologické desambiguace je tedy seznam trojic (token, základní tvar, gramatická značka) pro každou větu.
  6867
  6968Pro morfologickou desambiguaci české věty je možné použít nástroj `desamb`.
   
  9190== Syntaktická analýza ==
  9291
  93 Cílem syntaktické analýzy je získat informace o syntaktických závislostech mezi tokeny, případně identifikovat větší syntakticky závislé celky - fráze.
   92Cílem syntaktické analýzy je získat informace o syntaktických závislostech mezi tokeny, případně identifikovat větší syntakticky závislé celky fráze.
  9493
  9594V CZPJ jsme vyvinuli dva různé syntaktické analyzátory: `synt` a `SET`.
   
  116115}}}
  117116
   117{{{
   118#!comment
   119
   120
  118121Spuštění analyzátoru `synt` na strojích CZPJ:
  119122
  120123TODO
   124}}}
  121125
  122126=== Stránky projektů ===
   
  127131== Český stoplist ==
  128132
  129 Pro některé aplikace se hodí zpracovávat texty jako (multi)množiny slov (bag of words). V takových případech je vhodné počítat jen s plnovýznamovými slovy, možná se bude hodit seznam stop-slov neboli stoplist.
   133Pro některé aplikace se hodí zpracovávat texty jako (multi)množiny slov (bag of words). V takových případech je vhodné počítat jen s plnovýznamovými slovy, možná se bude hodit seznam stop-slov neboli stoplist.
  130134
  131135Pro češtinu máme dva takové seznamy:
   
  151155 * rozpoznávání anafor `aara`: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/watsonson/aara
  152156 * vyhledávání klíčových frází (témat): http://nlp.fi.muni.cz/projekty/topicks
  153  * aktuální členění větné: TODO
  154 
   157 {{{
   158#!comment
   159* aktuální členění větné: TODO
   160}}}
  155161== Korpusy ==
  156162
  157 Pro zpracování češtiny je v nástroji SketchEngine dostupných několik korpusů: czes2, desam, czTenTen, korpus české Wikipedie, Czechparl, paralelní korpus OPUS2.
   163Pro zpracování češtiny je v nástroji !SketchEngine dostupných několik korpusů: czes2, desam, czTenTen, korpus české Wikipedie, Czechparl, paralelní korpus OPUS2.
  158164
  159165=== Stránka projektu ===