Changes between Version 3 and Version 4 of cs/Cestina


Ignore:
Timestamp:
May 22, 2015, 2:37:34 PM (8 years ago)
Author:
Zuzana Nevěřilová
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Cestina

  v3 v4  
  55== Doplnění diakritiky ==
  66
  7 Poměrně hodně českých textů je napsáno bez diakritiky. Pro doplnění diakritiky můžete použít program `czaccent`:
   7Poměrně hodně českých textů je napsáno bez diakritiky. Pro doplnění diakritiky můžete použít program `czaccent` Pavla Rychlého:
  88
  9 http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/
   9=== Stránka projektu ===
   10 * http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/
  1011
  1112== Segmentace na věty ==
  1213
  1314Rozdělit text na věty se zdá jednoduché: kde je tečka, tam je konec věty. Ve skutečnosti věta končí tečkou jen někdy (protipříkladem budiž nadpisy nebo odrážky), někdy končí tečkou zkratka a za čísly jsou tečky vůbec záhada.
  14 Segmentátory vět:
  1515
  16 http://nlp.fi.muni.cz/projekty/rozdelovac_vet/home.cgi
   16=== Stránky projektů ===
  1717
  18 http://corpus.tools/
  19 
  20 
   18 * Rozdělovač Petra Machovce: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/rozdelovac_vet/home.cgi
   19 * `unitok`: http://corpus.tools/
  2120
  2221== Tokenizace ==
   
  2524Tokenizace je částečně jazykově závislá, pro češtinu lze použít nástroj `unitok` s nastavením českého jazyka:
  2625
  27 http://corpus.tools/
   26Spuštění nástroje `unitok` na strojích CZPJ:
   27
   28{{{
   29echo "Neustále se ženu za lepšími výsledky." | /corpora/programy/unitok.py
   30}}}
   31
   32=== Stránka projektu ===
   33 * http://corpus.tools/
  2834
  2935== Morfologická analýza ==
  3036
  31 ajka, majka, odkaz na vysvětlení morfologických značek
   37Cílem morfologické analýzy je určit základní tvar (lemma) a gramatické kategorie tokenu. Typicky jeden token může mít více gramatických kategorií (např. slovo ''zdraví'' může být podstatné jméno v jednotném čísle, v množném čísle, přídavné jméno i sloveso). Morfologický analyzátor vypíše všechny možnosti.
  3238
  33 == Morfologická desambiguace ==
   39Gramatické kategorie jsou kódovány pomocí morfologických značek.
  3440
  35 desamb
   41Morfologické analyzátory vyvinuté v CZPJ jsou `ajka` Radka Sedláčka a novější `majka` Pavla Šmerka.
   42
   43Spuštění na strojích CZPJ:
   44
   45{{{
   46echo "ženu" | /nlp/projekty/ajka/bin/majka
   47}}}
   48
   49Ukázka výpisu pro slovo ''ženu'':
   50{{{
   51žena:k1gFnSc4
   52hnát:k5eAaImIp1nS
   53}}}
   54
   55Základní tvar je před dvojtečkou, pro vysvětlení gramatických značek nahlédněte do http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/tags.pdf, novější značky (oproti původním značkám analyzátoru `ajka` jsou změny hlavně v kategoriích zájmen) najdete v článku:
   56
   57JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel ŠMERK. Czech Morphological Tagset Revisited. In Horák, Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 29-42, 14 s. ISBN 978-80-263-0077-9. https://is.muni.cz/auth/publication/959110 (dostupný po přihlášení do IS MU).
   58
   59Stránka projektu:
   60
   61`ajka`: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/
   62
   63`majka`: http://nlp.fi.muni.cz/czech-morphology-analyser/
   64
   65== Morfologická desambiguace (tagging) ==
   66
   67Morfologická desambiguace redukuje výstup morfologické analýzy na jeden základní tvar a jednu značku, které jsou platné pro token v konkrétním kontextu. Z věty ''Neustále se ženu za lepšími výsledky.'' je jasné, že ''ženu'' je sloveso v první osobě jednotného čísla. Výstupem morfologické desambiguace je tedy seznam trojic (token, základní tvar, gramatická značka) pro každou větu.
   68
   69Pro morfologickou desambiguaci české věty je možné použít nástroj `desamb`.
   70
   71Spuštění na strojích CZPJ:
   72
   73{{{
   74echo "Neustále se ženu za lepšími výsledky." | /corpora/programy/unitok.py |  /corpora/programy/desamb.utf8.majka.sh
   75}}}
   76
   77Ukázka výstupu pro předchozí větu:
   78{{{
   79<s>
   80Neustále        neustále        k6eAd1
   81se      se      k3xPyFc4
   82ženu    hnát    k5eAaImIp1nS
   83za      za      k7c7
   84lepšími dobrý   k2eAgInPc7d2
   85výsledky        výsledek        k1gInPc7
   86<g/>
   87.       .       kIx.
   88</s>
   89}}}
  3690
  3791== Syntaktická analýza ==
  3892
  39 analyzátory synt a SET
   93Cílem syntaktické analýzy je získat informace o syntaktických závislostech mezi tokeny, případně identifikovat větší syntakticky závislé celky - fráze.
   94
   95V CZPJ jsme vyvinuli dva různé syntaktické analyzátory: `synt` a `SET`.
   96
   97Spuštění analyzátoru `SET` na strojích CZPJ:
   98
   99{{{
   100echo "Neustále se ženu za lepšími výsledky." | /corpora/programy/unitok.py |  /corpora/programy/desamb.utf8.majka.sh | /nlp/projekty/set/set/set.py
   101}}}
   102
   103Analyzátor je možné spustit s řadou parametrů podle toho, jaký výpis potřebujete.
   104
   105Ukázka výstupu pro předchozí větu:
   106{{{
   1070       Neustále        2       d       adverb
   1081       se      2       d       object
   1092       ženu    7       p
   1103       za      2       d       additional-prep
   1114       lepšími 5       d       modifier
   1125       výsledky        3       d       prep-object
   1136       .       7       p
   1147       <clause>        8       p
   1158       <sentence>      -1      p
   116}}}
   117
   118Spuštění analyzátoru `synt` na strojích CZPJ:
   119
   120TODO
   121
   122=== Stránky projektů ===
   123
   124 * `SET`: http://nlp.fi.muni.cz/trac/set
   125 * `synt`: http://nlp.fi.muni.cz/trac/synt
  40126
  41127== Český stoplist ==
   128
   129Pro některé aplikace se hodí zpracovávat texty jako (multi)množiny slov (bag of words). V takových případech je vhodné počítat jen s plnovýznamovými slovy, možná se bude hodit seznam stop-slov neboli stoplist.
   130
   131Pro češtinu máme dva takové seznamy:
  42132
  43133[[cs/StopList|stoplist slov]] a
   
  46136== Lexikální databáze ==
  47137
  48 český !WordNet, [[cs/VerbaLex|VerbaLex]], klasické české slovníky (SSČ, SSJČ, PSJČ)
   138Pro některé úlohy je vhodné využít lexikální databáze. V CZPJ máme český !WordNet, [[cs/VerbaLex|VerbaLex]], klasické české slovníky (SSČ, SSJČ, PSJČ). Slovníky jsou dostupné na platformě Dictionary Editing and Browsing (DEB).
   139
   140=== Stránky projektů ===
   141
   142 * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
   143 * platforma `DEB`: http://deb.fi.muni.cz
  49144
  50145== Sémantická analýza ==
  51146
  52 rozpoznávání anafor, vyhledávání klíčových frází (témat), aktuální členění větné
   147Úkoly sémantické analýzy jsou velice různé, takže následuje jen stručný seznam projektů, které souvisejí se sémantickou analýzou českého textu:
   148
   149=== Stránky projektů ===
   150
   151 * rozpoznávání anafor `aara`: http://nlp.fi.muni.cz/projekty/watsonson/aara
   152 * vyhledávání klíčových frází (témat): http://nlp.fi.muni.cz/projekty/topicks
   153 * aktuální členění větné: TODO
   154
   155== Korpusy ==
   156
   157Pro zpracování češtiny je v nástroji SketchEngine dostupných několik korpusů: czes2, desam, czTenTen, korpus české Wikipedie, Czechparl, paralelní korpus OPUS2.
   158
   159=== Stránka projektu ===
   160
   161 * http://ske.fi.muni.cz/