Changes between Version 83 and Version 84 of cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
Jan 31, 2019, 11:28:07 AM (4 years ago)
Author:
Ales Horak
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v83 v84  
  55
  66= Centrum zpracování přirozeného jazyka =
  7 Centrum zpracování  přirozeného jazyka (CZPJ) na [http://www.fi.muni.cz Fakultě informatiky Masarykovy univerzity] je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti [[cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka|zpracování přirozeného jazyka]]. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat.
   7Centrum zpracování  přirozeného jazyka (CZPJ) na [http://www.fi.muni.cz Fakultě informatiky Masarykovy univerzity] je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti [[cs/ZpracovaniPrirozenehoJazyka|zpracování přirozeného jazyka]]. Naše práce se týká zejména korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro automatické zpracování textů.
   8Z hlediska navazujících aplikací je výzkum zaměřen na komunikaci typu člověk-stroj a na internetové technologie soustředěné na analýzu, vytěžování a generování textů a řeči.
   9
  810
  911CZPJ také vyvíjí pedagogickou činnost, jejímž cílem je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů.