Changes between Version 1 and Version 2 of cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
May 13, 2014, 2:34:00 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v1 v2  
   1{{{!html
   2<div id="title_name" value="Centrum zpracování přirozeného jazyka XXX"></div>
   3}}}
   4
  15= Centrum zpracování přirozeného jazyka =
  26Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).