Changes between Initial Version and Version 1 of cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka


Ignore:
Timestamp:
May 13, 2014, 1:29:20 PM (8 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka

  v1 v1  
   1= Centrum zpracování přirozeného jazyka =
   2Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).
   3
   4== Zajímavé aktuality ==
   5Nedávno (2013) vyšla v MIT PRESS kniha světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v Centru ZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. Plný název: [http://mitpress.mit.edu/books/lexical-analysis-0 Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.]
   6
   7== Co najdete na nlp.fi.muni.cz? ==
   8[[cs/MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
   9
   10A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? [[cs/LangToolsLinks|Vyzkoušejte si naše jazykové nástroje.]]
   11
   12'''Pro zájemce o spolupráci:'''
   13
   14 * [[cs/ProStudenty|Informace a FAQ]]
   15 * [[cs/Zajimave|Zajímavé texty]]
   16
   17'''[[cs/ProStudenty|Studium]]:'''
   18
   19 * [[cs/LaboratorniSeminar|PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka]]
   20 * [[cs/Specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
   21 * [[cs/TopicRecognition|IB030: anotace témat v krátkých článcích]]
   22 * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php|Aktuálně nabízená témata]]
   23
   24'''[[cs/Vyzkum|NLP]]:'''
   25
   26 * [[cs/Hadoop|Použití systému Hadoop v CZPJ]]
   27 * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
   28 * [[cs/SketchEngine|SketchEngine]]
   29 * [[private/Publikovani|Publikování]]
   30 * [[cs/Licence|Licence a prohlášení]]
   31
   32'''[[cs/ProVerejnost|Obecné informace:]]'''
   33
   34 * [[cs/NlpVTv|NLP v médiích]]
   35 * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/wikilidi.php|Členové NLP centra]]
   36 * [[cs/GrantoveProjekty|Grantové projekty]]
   37 * [[cs/KonferenceTSD|Konference Text, Speech and Dialogue]]
   38 * [[cs/DenOtevrenychDveri|Den otevřených dveří]]
   39 * [[cs/Kontakty|Kontakty]]
   40 * [[cs/Historie|Historie]]
   41
   42''' [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/|Informační systém NLP centra (NLP IS)]]'''
   43
   44''' [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/|Vybrané projekty]]'''