Changes between Initial Version and Version 1 of cs/Cdda2wav


Ignore:
Timestamp:
Jul 1, 2014, 2:23:38 PM (7 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Cdda2wav

  v1 v1  
   1= Cdda2wav =
   2Je vzorkovací program, který uloží zkuková data z CD do WAV souborů. Umí číst také určité části audio CD nebo multimediálních CDROM (obsahujících zvukové části). Ty mohou být uloženy do souboru, zřetězeny s jinými příkazy (pipe) nebo posílány na zvukové zařízení. Příkaz '''cdda2wav''' znamená převod z formátu '''CDDB''' (Compact Disc Digital Audio) do formátu '''WAV''' (zvukový vzkorkovací formát zavedený firmou Microsoft).
   3
   4=== Použití ===
   5'''cdda2wav [přepínače] [audiosoubory ...]''' nebo '''[-]''' (pro stand. výstup)[[BR]]např. ''cdda2wav -B 01.wav 02.wav ...'' nebo ''cdda2wav -R'' (pro výpis) 
   6
   7=== Přepínače ===
   8Jelikož se jedná o program bez grafické nádstavby, je zde uveden jednoduchý výčet přepínačů, pomocí kterých můžete měnit vlastnosti nastavení:
   9
   10 * '''`-D`'''` zařízení `'''`--device`'''
   11   * nastaví zařízení jako zdroj pro čtení CDDA. Např. "/dev/cdrom" pro rozhraní ''cooked_ioctl'' a "Bus,ID,Lun" pro''generic_scsi'' rozhraní;
   12
   13 * '''`-c`'''` kanály `'''`--channels`'''
   14   * '''1'''pro mono nebo '''2''' pro stereo nahrávání nebo '''s''' pro stereo nahrávání s oběma kanály prohozenými;
   15
   16 * '''`-s --stereo`'''
   17   * nastaví stereo nahrávání;
   18
   19 * '''`-m --mono`'''
   20   * nastaví mono nahrávání;
   21
   22 * '''`-x --max`'''
   23   * nastaví maximální (CD) kvalitu;
   24
   25 * '''`-b`'''` bity `'''`--bits-per-sample`'''
   26   * počet bitů na vzorek na kanál: '''8''', '''12''' nebo '''16''';
   27
   28 * '''`-r`'''` poměr `'''`--rate`'''
   29   * nastaví počet vzorků za sekundu. Možné hodnoty zjistíte pomocí příkazu '''cdda2wav -R''';
   30
   31 * '''`-a`'''` dělitel `'''`--divider`'''
   32   * nastaví poměr na 44100Hz / dělitel. Možné hodnoty zjistíte pomocí příkazu '''cdda2wav -R''';
   33
   34 * '''`-R --dump-rates`'''
   35   * vypíše seznam všech kombinací počtu bitů na vzorek a jejich dělitele;
   36
   37 * '''`-t`'''` stopa+koncová_stopa `'''`--track`'''
   38   * zvolí počáteční stopu a volitelně i koncovou stopu;
   39
   40 * '''`-i`'''` index `'''`--index`'''
   41   * nastaví počáteční index;
   42
   43 * '''`-O`'''` audio_typ `'''`--output-format`'''
   44   * může být '''wav''' (pro wav soubory) nebo '''aiff''' (pro apple/sgi aiff soubory) nebo '''aifc''' (pro apple/sgi aifc soubory) nebo '''au''' nebo '''sun''' (pro sun .au PCM soubory) nebo '''cdr''' nebo '''raw''' (pro bezhlavičkové soubory pro použítí pro vypalovačky);
   45
   46 * '''`-d`'''` délka `'''`--duration`'''
   47   * nastaví délku nahrávání v sekundách nebo snímcích. Snímky (sektory) jsou indikovány příponou "f" (např. 10f pro 10 sektorů). 0 nastavuje čas na celou stopu;
   48
   49 * '''`-B --bulk`'''
   50   * kopíruje každou stopu do samostatného souboru;
   51
   52 * '''`-w --wait`'''
   53   * čeká na signál, poté začíná nahrávat (vynechání prázdných míst skladeb);
   54
   55 * '''`-e --echo`'''
   56   * kopíruje zvuková data přímo na zvukové zařízení, např. "/dev/dsp";
   57
   58 * '''`-v`'''` ůroveň `'''`--verbose-level`'''
   59   * vytiskne informace o CD, kde "úroveň" je součet množství čísel, které jsou v rozmezí 0 až 63 (Pokud chcete informace kombinovat, jednoduše dané hodnoty sečtěte a použijte výsledek):
   60
   61
   62||  '''Číslo'''  ||  '''Popis'''  ||
   63|| 0||nezobrazí nic (je tichý) ||
   64|| 1||ukáže obsah ||
   65|| 2||ukáže souhrn parametrů rpo nahrávání ||
   66|| 4||určí a zobrazí seznam offsetů ||
   67|| 8||obnoví a zobrazí MCN (Media Catalog Number) ||
   68|| 16||obnoví a zobrazí všechny ISRC (International Standard Recording Codes) ||
   69|| 32||ukáže obsah záznamu v počátečním sektoru ||
   70|| 64||ukáže obsah s názvy stop ||
   71
   72
   73 * '''`-J --info-only`'''
   74   * výsledek nezapisuje do souboru, pouze podá informace o disku;
   75
   76 * '''`-S`'''` rychlost `'''`--speed-select`'''
   77   * nastaví čtecímu zařízení jednu z možných rychlostí pro čtení;
   78
   79 * '''`-q --quiet`'''
   80   * pracuje tiše, žádný výstup na obrazovku;
   81
   82=== Implicitní nastavení ===
   83stereo ("-s"), 16 bit ("-b 16"), 44100.00 Hz ("-r 4.41e+04" nebo "-x"), track 1 ("-t1"), no offset (přepínač "-o"), one track (přepínač "-B"), type wav 'audio' ("-O wav"), don't wait for signal (přepínač "-w"), not quiet (připínač "-q"), not verbose (přepínač "-v" nebo "-V"), use generic_scsi (přepínač "-i"), device [yourSCSI_Bus,yourSCSI_ID,yourSCSI_LUN], aux /dev/cdrom (přepínač "-D"), sound device /dev/dsp ("-e").
   84
   85=== Konverze do jiných zvukových formátů === #Konverze_do_jin.2BAP0-ch_zvukov.2BAP0-ch_form.2BAOE-t.2BAW8-
   86pro konverzi použijte program '''sox''', pro přímou extrakci do formátu MP3 použijte program '''cdda2mp3'''.
   87
   88=== SOX - použití ===
   89sox - Sound eXchange: univerzální překladatel vzorků zvuku;
   90
   91'''sox infile outfile''' např. sox 01.wav 01.mp3