wiki:cs/Aktuality

Version 5 (modified by Zuzana Nevěřilová, 8 years ago) (diff)

--

Aktuality

2015

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka/foto.jpg

Centrum zpracování přirozeného jazyka se zapojilo do výuky na Masarykově Juniverzitě. Studenti ve věku 9 až 12 let se dozvěděli, jak funguje prediktivní psaní v mobilních telefonech, a vyzkoušeli si řadu softwarových nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka. Moc nás to bavilo, zase se těšíme na září.

2014

/trac/research/raw-attachment/wiki/cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka/foto.jpg

Článek přibližující bezpečnostní výzkum, za kterou Centrum získalo Cenu ministra vnitra, najdete na portáli Věda.muni: Informatici získali cenu za bezpečnostní výzkum

Tým Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity získal za letošní rok Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu. Ocenění si zasloužil za výsledky v řešení projektu Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu.
Více na stránkách Ministerstva vnitra.

2013

MIT PRESS vydala knihu světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v CZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí.
Plný název: Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass.

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip