Changes between Version 3 and Version 4 of cs/Aktuality


Ignore:
Timestamp:
Feb 20, 2015, 12:40:50 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • cs/Aktuality

  v3 v4  
  1313== 2013 ==
  1414MIT PRESS vydala knihu světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v CZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. [[BR]]
  15 Plný název: [http://mitpress.mit.edu/books/lexical-analysis-0 Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.]
   15Plný název: [http://mitpress.mit.edu/books/lexical-analysis-0 Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass.]