Changes between Version 42 and Version 43 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
May 13, 2014, 1:30:49 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v42 v43  
  1 = Centrum zpracování přirozeného jazyka =
  2 Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).
   1Webstránky Centra Zpracování Přirozeného Jazyka:
   2 * [[cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka|Česká verze]]
  33
  4 == Zajímavé aktuality ==
  5 Nedávno (2013) vyšla v MIT PRESS kniha světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v Centru ZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. Plný název: [http://mitpress.mit.edu/books/lexical-analysis-0 Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.]
  6 
  7 == Co najdete na nlp.fi.muni.cz? ==
  8 [[cs/MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
  9 
  10 A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? [[cs/LangToolsLinks|Vyzkoušejte si naše jazykové nástroje.]]
  11 
  12 '''Pro zájemce o spolupráci:'''
  13 
  14  * [[cs/ProStudenty|Informace a FAQ]]
  15  * [[cs/Zajimave|Zajímavé texty]]
  16 
  17 '''[[cs/ProStudenty|Studium]]:'''
  18 
  19  * [[cs/LaboratorniSeminar|PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka]]
  20  * [[cs/Specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
  21  * [[cs/TopicRecognition|IB030: anotace témat v krátkých článcích]]
  22  * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php|Aktuálně nabízená témata]]
  23 
  24 '''[[cs/Vyzkum|NLP]]:'''
  25 
  26  * [[cs/Hadoop|Použití systému Hadoop v CZPJ]]
  27  * [[cs/VerbaLex|VerbaLex]]
  28  * [[cs/SketchEngine|SketchEngine]]
  29  * [[private/Publikovani|Publikování]]
  30  * [[cs/Licence|Licence a prohlášení]]
  31 
  32 '''[[cs/ProVerejnost|Obecné informace:]]'''
  33 
  34  * [[cs/NlpVTv|NLP v médiích]]
  35  * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/wikilidi.php|Členové NLP centra]]
  36  * [[cs/GrantoveProjekty|Grantové projekty]]
  37  * [[cs/KonferenceTSD|Konference Text, Speech and Dialogue]]
  38  * [[cs/DenOtevrenychDveri|Den otevřených dveří]]
  39  * [[cs/Kontakty|Kontakty]]
  40  * [[cs/Historie|Historie]]
  41 
  42 ''' [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/|Informační systém NLP centra (NLP IS)]]'''
  43 
  44 ''' [[http://nlp.fi.muni.cz/projekty/|Vybrané projekty]]'''
   4 * [[en/NLPCentre|English version]]