Changes between Version 15 and Version 16 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 3:21:05 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v15 v16  
  11= Centrum zpracování přirozeného jazyka =
  22Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).
   3
   4== Zajímavé aktuality ==
   5Nedávno (2013) vyšla v MIT PRESS kniha světově známého lexikografa Patricka Hankse, který v minulosti (2006-2008) působil v Centru ZPJ na FI MU v rámci grantu podporovaného Akademií věd České republiky. Patrick Hanks v ní nabízí rozsáhlé empirické zkoumání užití slov a významu v jazyce a rovněž i teoretický přístup založený na textových korpusech, který pomáhá lidem porozumět, jak se slova pojí do kolokací a konstrukcí. Plný název: [http://mitpress.mit.edu/books/lexical-analysis-0 Lexical Analysis: Norms and Exploitations, MIT PRESS 2013, Cambridge Mass., 462 s.]
   6
   7
   8== Co najdete na nlp.fi.muni.cz? ==
  39
  410[[cs/MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]