Changes between Version 11 and Version 12 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2014, 2:10:23 PM (10 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v11 v12  
  22Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).
  33
  4 [[cs/!MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
   4[[cs/MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
  55
  66A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? [[cs/!LangToolsLinks|Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje.]]