Changes between Version 10 and Version 11 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2014, 3:04:01 PM (9 years ago)
Author:
xkocinc
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v10 v11  
  22Centrum zpracování  přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity je zaměřeno na získání teoretických i aplikovaných výsledků v oblasti korpusové lingvistiky, lexikálních databází, reprezentace znalostí, reprezentace významu výrazů přirozeného jazyka a využití metod strojového učení pro desambiguaci korpusových dat. Podstatným cílem pedagogickým je na základě zmíněného výzkumu vyškolit řadu postgraduálních i pregraduálních studentů v nově vznikajícím pomezním oboru, pro který se ujal název ''jazykové inženýrství'' (language engineering).
  33
  4 [[cs/main_topics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
   4[[cs/!MainTopics|Na čem pracujeme v NLP centru?]]
  55
  6 A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? [[cs/lang_tools_links|Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje.]]
   6A co vlastně mohou mít společného počítače a jazyk? [[cs/!LangToolsLinks|Vyzkoušejte si některé naše jazykové nástroje.]]
  77
  88'''Studium:'''
  99
  10  * [[cs/faq|FAQ pro zájemce o spolupráci]]
   10 * [[cs/FAQ|FAQ pro zájemce o spolupráci]]
  1111 * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/baliky.php|Aktuálně nabízená témata diplomových a bakalářských prací]]
  12  * [[cs/specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
   12 * [[cs/Specializace|Předměty specializace Zpracování přirozeného jazyka]]
  1313
  1414'''NLP:'''
  1515
  16  * [[cs/laboratorni_seminar|PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka]]
  17  * [[cs/local_info|Informace pro současné i potenciální spolupracovníky]]
  18  * [[cs/zajimave|Zajímavé texty pro zájemce o zpracování přirozeného jazyka]]
   16 * [[cs/!LaboratorniSeminar|PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka]]
   17 * [[cs/!LocalInfo|Informace pro současné i potenciální spolupracovníky]]
   18 * [[cs/Zajimave|Zajímavé texty pro zájemce o zpracování přirozeného jazyka]]
  1919
  2020'''Obecné informace:'''
  2121
  22  * [[cs/nlp_media|NLP v médiích]]
   22 * [[cs/NlpVTv|NLP v médiích]]
  2323 * [[https://nlp.fi.muni.cz/nlpis/wikilidi.php|Členové NLP centra]]
  24  * [[cs/publikace_clenu_laboratore|Publikace členů NLP centra]]
  25  * [[cs/grantove_projekty|Grantové projekty]]
  26  * [[cs/konference_TSD|Konference Text, Speech and Dialogue]]
  27  * [[cs/dalsi_konference|Další konference a workshopy]]
   24 * [[cs/!PublikaceClenuLaboratore|Publikace členů NLP centra]]
   25 * [[cs/!GrantoveProjekty|Grantové projekty]]
   26 * [[cs/KonferenceTSD|Konference Text, Speech and Dialogue]]
   27 * [[cs/!DalsiKonference|Další konference a workshopy]]
  2828 * [[http://nlp.fi.muni.cz/prohlaseni/|Prohlášení pro externí uživatele zdrojů NLP centra]]
  2929