Changes between Initial Version and Version 1 of Lindat


Ignore:
Timestamp:
Mar 12, 2021, 12:26:46 PM (17 months ago)
Author:
x413827
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Lindat

  v1 v1  
   1= Lindat = #header
   2
   3[[Image()]]
   4
   5Projekt LINDAT-Clarin je koncipován jako český „uzel“ mezinárodní sítě Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure. Centrum LINDAT-Clarin bude tedy v českém jazykovém prostředí zaměřeno na sběr jazykových dat a především jejich anotaci (tj. formální manuální, poloautomatickou a automatickou jazykovou analýzu). Sběr a anotace budou probíhat v takovém rozsahu, kvalitě a technologické přípravě (specifikace, schémata, formáty), která bude přímo využitelná jak v humanitní oblasti (jazykovědný a mezioborový výzkum, kde přirozený jazyk hraje podstatnou roli), tak i pro výzkum a vývoj v oblasti jazykových technologií za použití moderních statistických a hybridních metod.
   6Náplň práce centra a jeho výsledky se dotýkají řady oborů – v humanitních vědách to jsou jazykověda obecná a pro jazykověda zabývající se konkrétními jazyky, zejména češtinou, dále překladatelství, lexikografie, sociolingvistika, částečně i obory příbuzné (psychologie, sociologie, knihovnictví, neurovědy, cognitive science) s významným přesahem do informatiky (computer science, computational linguistics), matematiky (statistika a pravděpodobnost), a elektrotechniky (zpracování akustického signálu).
   7informace o projektu (tj. odkazy na hlavní projekt), o našich zdrojích (tj. linky do repozitáře, odkazy na nástroje u nás s doplněnými informacemi, aby to bylo správně “nabrandovaný” na Lindat)
   8
   9According to your relationship to LINDAT/CLARIAH-CZ please use the following formulations to properly acknowledge the project in papers, web, etc.
   10
   11For projects funded in full or in part by LINDAT/CLARIAH-CZ, which might or might not, at the same time, use or create some LINDAT/CLARIAH-CZ data, services or tools: [The work described herein] has [also]* been supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Project No. LM2018101 LINDAT/CLARIAH-CZ.
   12
   13For projects funded from other sources only, which use or contribute to LINDAT/CLARIAH-CZ data, tools and services, including indirectly (e.g. by using a tool developed on LINDAT/CLARIAH-CZ resources, or data originally residing on LINDAT/CLARIAH-CZ etc.). In this case, please also note that the publication or other result must be entered to the RIV database as supported by the RI (starting 2020): [The work described herein] has [also]* been using [data/tools/services]* provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).