TimelineJan 24, 2015:

3:07 PM cs/Zajimave edited by Zuzana Nevěřilová
(diff)

Jan 21, 2015:

1:39 PM cs/LangToolsLinks edited by xrambous
(diff)

Jan 20, 2015:

12:50 PM cs/LaboratorniSeminar edited by Ales Horak
(diff)
12:48 PM en/NLPSeminarHistory edited by Ales Horak
(diff)

Jan 19, 2015:

1:34 PM cs/NlpVTv edited by xkocinc
(diff)
1:34 PM cs/NlpVTv edited by xkocinc
(diff)
1:33 PM cs/NlpVTv edited by xkocinc
(diff)
1:30 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
1:21 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
1:21 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
1:04 PM en/NlpInMedia edited by xkocinc
(diff)
1:03 PM cs/NlpVTv edited by xkocinc
(diff)

Jan 13, 2015:

5:43 PM Ticket #32 (Úklid v adresáři projektu Rozšiřování TM) created by Vít Baisa
Uklidit v adresáři /nlp/projekty/skrivanek_nda: 1. vymazat generované …
5:41 PM Ticket #31 (Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM) created by Vít Baisa
Připravit jeden Makefile s pravidly na vyhodnocení jednotlivých metod. …
5:24 PM Ticket #30 (Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí) created by Vít Baisa
Webová stránka, do které si uživatel nahraje svou překladovou paměť …

Jan 5, 2015:

10:48 AM cs/LaboratorniSeminar edited by xsuchom2
skutečné téma mé prezentace (diff)

Jan 2, 2015:

5:36 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
5:35 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
5:34 PM cs/Aktuality edited by xkocinc
(diff)
5:31 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
5:29 PM cs/Aktuality created by xkocinc
5:29 PM cs/CentrumZpracovaniPrirozenehoJazyka edited by xkocinc
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.