Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#16 Přidat due date do tracu Vít Baisa enhancement major NLPlab
#30 Připravit rozhraní pro generování překladových pamětí xbusta1 task major NLPlab
#31 Make skript pro vyhodnocování metod pro rozšiřování TM xbusta1 task major NLPlab
#33 Zpracování překladové paměti DGT xmedved1 task major NLPlab
#34 Zarovnání dokumentu a referenčního překladu xmedved1 defect major NLPlab
Note: See TracQuery for help on using queries.